Biuletyn Informacji Publicznej

www.kielce.uw.gov.pl

Rozporządzenia Wojewody

Aktualnie znajdujesz się na:

Wyszukiwanie pełnotekstowe

Numer Nazwa Wydział
9/2006 w sprawie uznania za pomniki przyrody.
8/2006 w sprawie uznania za pomniki przyrody.
7/2006 w sprawie wyznaczenia aglomeracji Kije
6/2006 zmieniające rozporządzenie w sprawie wyznaczenia aglomeracji Stopnica.
Porządkowe w sprawie uchylenia rozporządzenia porządkowego Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 29 stycznia 2006r.
5/2006 w sprawie ogólnej powierzchni przeznaczonej pod uprawy maku niskomorfinowego i konopi włóknistych oraz rejonizacji tych upraw w 2006r.
4/2006 w sprawie zmiany rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie wyznaczające aglomerację Łoniów.
3/2006 w sprawie wyznaczenia aglomeracji Świniary.
2/2006 w sprawie wyznaczenia aglomeracji Stopnica.
1/2006 zmieniające rozporządzenie w sprawie wyznaczenia aglomeracji Gowarczów.
Porządkowe Rozporządzenie porządkowe Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 29 stycznia 2006r. w sprawie nałożenia na właścicieli oraz zarządców obiektów budowlanych obowiązku usuwania zalegającego śniegu lub lodu.
120/2005 zmieniające rozporządzenie w sprawie wyznaczenia aglomeracji Łoniów.
zm: Nr 96/2005 z dn. 27.09.2005r.
119/2005 w sprawie wyznaczenia aglomeracji Barcza.
118/2005 w sprawie wyznaczenia aglomeracji Tarczek.
117/2005 w sprawie wyznaczenia aglomeracji Zagnańsk.
116/2005 w sprawie wyznaczenia aglomeracji Pawłów.
115/2005 w sprawie wyznaczenia aglomeracji Sobków.
114/2005 w sprawie zaliczenia Gminy Piekoszów do III okręgu podatkowego.
113/2005 w sprawie wyznaczenia aglomeracji Strawczyn.
112/2005 w sprawie wyznaczenia aglomeracji Dwikozy.
111/2005 w sprawie wyznaczenia aglomeracji Gowarczów.
108/2005 w sprawie wyznaczenia aglomeracji Rudki.
107/2005 w sprawie wyznaczenia aglomeracji Nowa Słupia
110/2005 w sprawie wyznaczenia aglomeracji Piekoszów.
109/2005 w sprawie wyznaczenia aglomeracji Morawica.
108 w sprawie wyznaczenia aglomeracji Rudki.
107 w sprawie wyznaczenia aglomeracji Nowa Słupia.
106/2005 w sprawie wyznaczenia aglomeracji Działoszyce.
105/2005 w sprawie wyznaczenia aglomeracji Chęciny.
104/2005 zmieniające rozporządzenie w sprawie wyznaczenia aglomeracji Wodzisław. (zm: Nr 90/2005 z dn. 22.09.05r.)