Biuletyn Informacji Publicznej

www.kielce.uw.gov.pl

Rozporządzenia Wojewody

Aktualnie znajdujesz się na:

Wyszukiwanie pełnotekstowe

Wyszukiwarka
Numer Nazwa Wydział
6/2024 w sprawie ustanowienia strefy ochronnej obejmującej teren ochrony bezpośredniej i teren ochrony pośredniej ujęcia wód podziemnych w miejscowości Łubnice, gmina Łubnice, powiat staszowski, województwo świętokrzyskie Wydział Infrastruktury i Rozwoju
5/2024 zmieniające Rozporządzenie NR 3/2024 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 29 lutego 2024 r. w sprawie ustanowienia strefy ochronnej ujęcia wód podziemnych w miejscowości Skowronno Dolne, gmina Pińczów, powiat pińczowski, województwo świętokrzyskie Wydział Infrastruktury i Rozwoju
15/2023 w sprawie ustanowienia strefy ochronnej obejmującej teren ochrony bezpośredniej i teren ochrony pośredniej ujęcia wód podziemnych w Zagnańsku gmina Zagnańsk, powiat kielecki, województwo świętokrzyskie Wydział Infrastruktury i Rozwoju
4/2024 w sprawie zwalczania zgnilca amerykańskiego pszczół na terenie gminy Suchedniów i części terenu gminy Łączna – należących do powiatu skarżyskiego, oraz części terenu gminy Bodzentyn – należącej do powiatu kieleckiego Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
3/2024 w sprawie ustanowienia strefy ochronnej ujęcia wód podziemnych w miejscowości Skowronno Dolne, gmina Pińczów, powiat pińczowski, województwo świętokrzyskie Wydział Infrastruktury i Rozwoju
2/2024 w sprawie ustanowienia strefy ochronnej ujęcia wód podziemnych w miejscowości Zamkowa Wola, gmina Łagów. Wydział Infrastruktury i Rozwoju
1/2024 w sprawie ustanowienia strefy ochronnej obejmującej teren ochrony bezpośredniej i teren ochrony pośredniej ujęcia wód podziemnych w miejscowości Górno, gmina Górno, powiat kielecki, województwo świętokrzyskie. Wydział Infrastruktury i Rozwoju
14/2023 w sprawie ustanowienia strefy ochronnej ujęcia wód podziemnych w miejscowości Bolmin, gmina Chęciny, powiat kielecki, województwo świętokrzyskie Wydział Infrastruktury i Rozwoju
13/2023 w sprawie ustanowienia strefy ochronnej ujęcia wód podziemnych w miejscowości Gościniec, gmina Chęciny, powiat kielecki, województwo świętokrzyskie Wydział Infrastruktury i Rozwoju
12/2023 w sprawie ustanowienia strefy ochronnej ujęcia wód podziemnych w miejscowości Lesica, gmina Piekoszów, powiat kielecki, województwo świętokrzyskie Wydział Infrastruktury i Rozwoju
11/2023 w sprawie ustanowienia strefy ochronnej dla ujęcia wód podziemnych w m. Paruchy, gmina Końskie Wydział Infrastruktury i Rozwoju
10/2023 w sprawie ustanowienia strefy ochronnej ujęcia wód podziemnych w miejscowości Łukowa, gm. Chęciny, powiat kielecki, województwo świętokrzyskie Wydział Infrastruktury i Rozwoju
9/2023 w sprawie ustanowienia strefy ochronnej obejmującej teren ochrony bezpośredniej i teren ochrony pośredniej ujęcia wody podziemnej w miejscowości: Konieczno, gm. Włoszczowa, pow. włoszczowski, woj. świętokrzyskie Wydział Infrastruktury i Rozwoju
8/2023 w sprawie ustanowienia strefy ochronnej obejmującej teren ochrony bezpośredniej i teren ochrony pośredniej ujęcia wody podziemnej w miejscowości Bolechowice - Nowiny, gm. Nowiny, pow. kielecki woj. świętokrzyskie Wydział Infrastruktury i Rozwoju
7/2023 zmieniające Rozporządzenie Nr 2/2023 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 17 kwietnia 2023 roku w sprawie ustanowienia strefy ochronnej ujęcia wody podziemnej Zalesie, Miasto Kielce, powiat kielecki Wydział Infrastruktury i Rozwoju
6/2023 w sprawie w sprawie ustanowienia strefy ochronnej obejmującej teren ochrony bezpośredniej i teren ochrony pośredniej ujęcia wody podziemnej w miejscowości: Kielce – Dyminy, gm. Kielce pow. kielecki woj. świętokrzyskie Wydział Infrastruktury i Rozwoju
5/2023 w sprawie ustanowienia strefy ochronnej obejmującej teren ochrony bezpośredniej i teren ochrony pośredniej ujęcia wody podziemnej w miejscowości: Wola Kopcowa, gm. Masłów, pow. kielecki, woj. świętokrzyskie Wydział Infrastruktury i Rozwoju
4/2023 w sprawie ustanowienia strefy ochronnej obejmującej teren ochrony bezpośredniej i teren ochrony pośredniej ujęcia wody podziemnej w miejscowości: Dąbie, gm. Włoszczowa, pow. włoszczowski, woj. świętokrzyskie Wydział Infrastruktury i Rozwoju
3/2023 w sprawie ustanowienia strefy ochronnej obejmującej teren ochrony bezpośredniej i teren ochrony pośredniej ujęcia wody podziemnej w miejscowości: Kielce - Gruchawka, gm. Kielce pow. kielecki woj. świętokrzyskie Wydział Infrastruktury i Rozwoju
2/2023 w sprawie w sprawie ustanowienia strefy ochronnej ujęcia wody podziemnej Zalesie, Miasto Kielce, powiat kielecki Wydział Infrastruktury i Rozwoju
1/2023 w sprawie ustanowienia strefy ochronnej obejmującej teren ochrony bezpośredniej i teren ochrony pośredniej ujęcia wody podziemnej w miejscowości: Kielce – Wojska Polskiego, gm. Kielce pow. kielecki woj. świętokrzyskie Wydział Infrastruktury i Rozwoju
7/2022 w sprawie ustanowienia strefy ochronnej ujęcia wód podziemnych w Kołomaniu, Gmina Zagnańsk, Powiat kielecki Wydział Infrastruktury i Rozwoju
6/2022 uchylające rozporządzenie nr 1/2018 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 18 kwietnia 2018 r. w sprawie zwalczania zgnilca amerykańskiego pszczół na części terenu gmin: Busko-Zdrój i Wiślica — należących do powiatu buskiego, oraz części terenu gmin: Pińczów i Złota — należących do powiatu pińczowskiego Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
5/2022 uchylające rozporządzenie nr 3/2018 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 24 lipca 2018 r. w sprawie zwalczania zgnilca amerykańskiego pszczół na terenie powiatu kieleckiego i jędrzejowskiego Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
4/2022 uchylające rozporządzenie nr 16/2021 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 29 grudnia 2021 r. sprawie zwalczania wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) na terenie powiatów jędrzejowskiego i włoszczowskiego Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
3/2022 zmieniające rozporządzenie nr 2/2022 Wojewody Świętokrzyskiego w sprawie odstrzału sanitarnego dzików na obszarze zagrożenia wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń na terenie województwa świętokrzyskiego Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
2/2022 w sprawie odstrzału sanitarnego dzików na obszarze zagrożenia wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń na terenie województwa świętokrzyskiego Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
1/2022 uchylające rozporządzenie nr 15/2021 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 2 grudnia 2021 r. w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń (ASF) na terenie powiatów kieleckiego i jędrzejowskiego Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
18/2021 uchylające rozporządzenie nr 13/2021 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 25 listopada 2021 r. w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń (ASF) na terenie powiatów włoszczowskiego, kieleckiego i jędrzejowskiego Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
17/2021 uchylające rozporządzenie nr 10/2021 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 29 października 2021 r. w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń (ASF) na terenie powiatów kieleckiego, staszowskiego i buskiego Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego