Biuletyn Informacji Publicznej

www.kielce.uw.gov.pl

Rozporządzenia Wojewody

Aktualnie znajdujesz się na:

Wyszukiwanie pełnotekstowe

Numer Nazwa Wydział
7/2020 zmieniające rozporządzenie nr 4/2020 Wojewody Świętokrzyskiego w sprawie wykonywania ogrodzeń ograniczających lub zatrzymujących migrację zwierząt z terenów leśnych na terenie powiatów starachowickiego, ostrowieckiego i opatowskiego Wydział Prawny, Nadzoru i Kontroli
6/2020 zmieniające rozporządzenie nr 4/2020 Wojewody Świętokrzyskiego w sprawie wykonywania ogrodzeń ograniczających lub zatrzymujących migrację zwierząt z terenów leśnych na terenie powiatów starachowickiego, ostrowieckiego i opatowskiego Wydział Prawny, Nadzoru i Kontroli
5/2020 zmieniające rozporządzenie nr 4/2020 Wojewody Świętokrzyskiego w sprawie wykonywania ogrodzeń ograniczających lub zatrzymujących migrację zwierząt z terenów leśnych na terenie powiatów starachowickiego, ostrowieckiego i opatowskiego Wydział Prawny, Nadzoru i Kontroli
4/2020 w sprawie wykonywania ogrodzeń ograniczających lub zatrzymujących migrację zwierząt z terenów leśnych na terenie powiatów starachowickiego, ostrowieckiego i opatowskiego Wydział Prawny, Nadzoru i Kontroli
3/2020 zmieniające rozporządzenie nr 2 Wojewody Świętokrzyskiego w sprawie odstrzału sanitarnego dzików na obszarze zagrożenia wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń na terenie województwa świętokrzyskiego Wydział Prawny, Nadzoru i Kontroli
2/2020 w sprawie odstrzału sanitarnego dzików na obszarze zagrożenia wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń na terenie województwa świętokrzyskiego Wydział Prawny, Nadzoru i Kontroli
1/2020 w sprawie odstrzału sanitarnego dzików na obszarze zagrożenia wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń na terenie województwa świętokrzyskiego Wydział Prawny, Nadzoru i Kontroli
4/2019 w sprawie ustanowienia strefy ochronnej ujęcia wody podziemnej Kielce-Białogon, gmina Kielce, powiat kielecki Wydział Infrastruktury i Rozwoju
2/2019 w sprawie uchylenia rozporządzenia Nr 4/2018 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 21 sierpnia 2018 r. w sprawie zwalczania zgnilca amerykańskiego pszczół na terenie powiatu opatowskiego i sandomierskiego Wydział Prawny, Nadzoru i Kontroli
3/2019 zmieniające rozporządzenie Nr 5/2005 Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie z dnia 26 sierpnia 2005 roku w sprawie ustanowienia strefy ochronnej ujęcia wody podziemnej Kielce - Białogon, gmina Kielce, powiat kielecki Wydział Infrastruktury i Rozwoju
1/2019 w sprawie zmiany rozporządzenia Nr 10/2018 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie odstrzału sanitarnego dzików na obszarze zagrożenia wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń na terenie powiatów: starachowickiego, ostrowieckiego, opatowskiego i sandomierskiego Wydział Prawny, Nadzoru i Kontroli
10/2018 w sprawie odstrzału sanitarnego dzików na obszarze zagrożenia wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń na terenie powiatów: starachowickiego, ostrowieckiego opatowskiego i sandomierskiego Wydział Prawny, Nadzoru i Kontroli
9/2018 zmieniające rozporządzenie Nr 5/2005 Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie z dnia 26 sierpnia 2005 roku w sprawie ustanowienia strefy ochronnej ujęcia wody podziemnej Kielce — Bialogon, gmina Kielce, powiat kielecki Wydział Infrastruktury i Rozwoju
8/2018 w sprawie zmiany rozporządzenia Nr 5/2018 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 21 września 2018 r. w sprawie odstrzału sanitarnego dzików na obszarze zagrożenia wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń na terenie powiatów: koneckiego, skarżyskiego, starachowickiego, ostrowieckiego, opatowskiego, sandomierskiego i staszowskiego Wydział Prawny, Nadzoru i Kontroli
7/2018 zmieniające rozporządzenie Nr 14/2015 Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie z dnia 3 czerwca 2015 r. w sprawie ustanowienia strefy ochronnej ujęcia wody podziemnej w miejscowości Mniów, gmina Mniów, powiat kielecki, województwo świętokrzyskie Wydział Infrastruktury i Rozwoju
6/2018 w sprawie uchylenia rozporządzenia w sprawie zwalczania zgnilca amerykańskiego pszczół na terenie powiatu kieleckiego i jędrzejowskiego Wydział Prawny, Nadzoru i Kontroli
5/2018 w sprawie odstrzału sanitarnego dzików na obszarze zagrożenia wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń na terenie powiatów: koneckiego, skarżyskiego, starachowickiego, ostrowieckiego opatowskiego, sandomierskiego I staszowskiego Wydział Prawny, Nadzoru i Kontroli
4/2018 w sprawie zwalczania zgnilca amerykańskiego pszczół na terenie powiatu opatowskiego i sandomierskiego Administracja Zespolona
3/2018 W sprawie zwalczania zgnilca amerykańskiego pszczół na terenie powiatu kieleckiego i jędrzejowskiego Wydział Prawny, Nadzoru i Kontroli
2/2018 w sprawie zwalczania zgnilca amerykańskiego pszczół na terenie powiatu kieleckiego i jędrzejowskiego Wydział Prawny, Nadzoru i Kontroli
1/2018 w sprawie zwalczania zgnilca amerykańskiego pszczół na części terenu gmin: Busko-Zdrój i Wiślica — należących do powiatu buskiego, oraz części terenu gmin: Pińczów i Złota — należących do powiatu pińczowskiego Wydział Prawny, Nadzoru i Kontroli
2/2017 uchylające rozporządzenie Nr 1/2016 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie zwalczania wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) na terenie powiatu pińczowskiego i kazimierskiego Administracja Zespolona
1/2017 w sprawie kryteriów wydawania zezwoleń na pracę cudzoziemców Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców
1/2016 w sprawie zwalczania wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) na terenie powiatu pińczowskiego i kazimierskiego Administracja Zespolona
1/2015 w sprawie uchylenia rozporządzenia w sprawie zwalczania wścieklizny zwierząt w części gminy Gnojno w powiecie buskim i części gminy Chmielnik w powiecie kieleckim
1/2014 w sprawie zwalczania wścieklizny zwierząt w części gminy Gnojno w powiecie buskim i części gminy Chmielnik w powiecie kieleckim
3/2011 w sprawie ustalenia średniej miesięcznej kwoty dotacji na jednego uczestnika w ośrodku wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi w województwie świętokrzyskim na 2011 r.
(Traci moc Rozp. WŚ Nr 2/2011 z dn. 20.09.2011r.)<br>
1/2011 w sprawie ustalenia średniej miesięcznej kwoty dotacji na jednego uczestnika w ośrodku wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi w województwie świętokrzyskim na 2011 r.
1/2010 w sprawie kryteriów wydawania zezwoleń na pracę cudzoziemców
23/2009 w sprawie zniesienia ochrony pomnika przyrody