Biuletyn Informacji Publicznej

www.kielce.uw.gov.pl

Rozporządzenia Wojewody

Aktualnie znajdujesz się na:

Wyszukiwanie pełnotekstowe

Numer Nazwa Wydział
1/2015 w sprawie uchylenia rozporządzenia w sprawie zwalczania wścieklizny zwierząt w części gminy Gnojno w powiecie buskim i części gminy Chmielnik w powiecie kieleckim
1/2014 w sprawie zwalczania wścieklizny zwierząt w części gminy Gnojno w powiecie buskim i części gminy Chmielnik w powiecie kieleckim
3/2011 w sprawie ustalenia średniej miesięcznej kwoty dotacji na jednego uczestnika w ośrodku wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi w województwie świętokrzyskim na 2011 r.
(Traci moc Rozp. WŚ Nr 2/2011 z dn. 20.09.2011r.)<br>
1/2011 w sprawie ustalenia średniej miesięcznej kwoty dotacji na jednego uczestnika w ośrodku wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi w województwie świętokrzyskim na 2011 r.
1/2010 w sprawie kryteriów wydawania zezwoleń na pracę cudzoziemców
23/2009 w sprawie zniesienia ochrony pomnika przyrody
22/2009 w sprawie zniesienia ochrony pomnika przyrody
21/2009 w sprawie uchylenia Rozporządzenia Nr 8/2008 Wojewody Świętokrzyskiego
z dnia 29 lipca 2008 roku w sprawie rezerwatu przyrody „Świnia Góra”
20/2009 w sprawie zniesienia ochrony pomnika przyrody
19/2009 zmieniające rozporządzenie Nr 18/2009 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 16 marca 2009 roku w sprawie ogólnej powierzchni przeznaczonej pod uprawy maku i konopi włóknistych oraz rejonizacji tych upraw w 2009 roku
18/2009 w sprawie ogólnej powierzchni przeznaczonej pod uprawy maku i konopi włóknistych oraz rejonizacji tych upraw w 2009 roku
17/2009 zmieniające rozporządzenie w sprawie obszarów chronionego krajobrazu
16/2009 zmieniające rozporządzenie w sprawie Kozubowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu
15/2009 zmieniające rozporządzenie w sprawie Szanieckiego Obszaru Chronionego Krajobrazu
14/2009 zmieniające rozporządzenie w sprawie Nadnidziańskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu
13/2009 zmieniające rozporządzenie w sprawie Chęcińsko-Kieleckiego Obszaru Chronionego Krajobrazu
12/2009 zmieniające rozporządzenie w sprawie Jeleniowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu
11/2009 zmieniające rozporządzenie w sprawie Sieradowickiego Obszaru Chronionego Krajobrazu
10/2009 zmieniające rozporządzenie w sprawie Cisowsko-Orłowińskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu
9/2009 zmieniające rozporządzenie w sprawie Suchedniowsko-Oblęgorskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu
8/2009 zmieniające rozporządzenie w sprawie Kozubowskiego Parku Krajobrazowego
7/2009 zmieniające rozporządzenie w sprawie Szanieckiego Parku Krajobrazowego
6/2009 zmieniające rozporządzenie w sprawie Nadnidziańskiego Parku Krajobrazowego
5/2009 zmieniające rozporządzenie w sprawie Chęcińsko-Kieleckiego Parku Krajobrazowego
4/2009 zmieniające rozporządzenie w sprawie Jeleniowskiego Parku Krajobrazowego
3/2009 zmieniające rozporządzenie w sprawie Sieradowickiego Parku Krajobrazowego
2/2009 zmieniające rozporządzenie w sprawie Cisowsko-Orłowińskiego Parku Krajobrazowego
1/2009 zmieniające rozporządzenie w sprawie Suchedniowsko-Oblęgorskiego Parku Krajobrazowego
15/2008 zmieniające rozporządzenie w sprawie wyznaczenia aglomeracji Ostrowiec Świętokrzyski
14/2008 zmieniające rozporządzenie Nr 35/2007 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 12 grudnia 2007 r. w sprawie uznania za pomniki przyrody