Biuletyn Informacji Publicznej

www.kielce.uw.gov.pl

Rozporządzenia Wojewody

Aktualnie znajdujesz się na:

Wyszukiwanie pełnotekstowe

Wyszukiwarka
Numer Nazwa Wydział
13/2021 w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń (ASF) na terenie powiatów włoszczowskiego, kieleckiego i jędrzejowskiego Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
12/2021 zmieniające rozporządzenie nr 10/2021 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 29 października 2021 r. w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń (ASF) na terenie powiatów kieleckiego i buskiego Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
11/2021 uchylające rozporządzenie nr 9/2021 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 19 października 2021 r. w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń (ASF) na terenie powiatów staszowskiego i buskiego Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
10/2021 w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń (ASF) na terenie powiatów kieleckiego i buskiego Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
9/2021 w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń (ASF) na terenie powiatów staszowskiego i buskiego Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
8/2021 zmieniające rozporządzenie nr 7/2021 Wojewody Świętokrzyskiego w sprawie wykonania na terenie powiatów staszowskiego i sandomierskiego ogrodzeń ograniczających lub zatrzymujących migrację zwierząt z terenów leśnych Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
7/2021 w sprawie wykonania na terenie powiatów staszowskiego i sandomierskiego ogrodzeń ograniczających lub zatrzymujących migrację zwierząt z terenów leśnych Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
6/2021 w spranie uchylenia rozporządzenia nr 5/2021 z dnia 28 kwietnia 2021 r. w sprawie wprowadzenia zakazu organizowania targów, wystaw, pokazów lub konkursów z udziałem ptaków na terenie województwa świętokrzyskiego Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
5/2021 w sprawie wprowadzenia zakazu organizowania targów, wystaw, pokazów lub konkursów z udziałem ptaków na terenie województwa świętokrzyskiego Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
4/2021 zmieniające rozporządzenie nr 4/2020 Wojewody Świętokrzyskiego w sprawie wykonywania ogrodzeń ograniczających lub zatrzymujących migrację zwierząt z terenów leśnych na terenie powiatów starachowickiego, ostrowieckiego i opatowskiego Wydział Prawny, Nadzoru i Kontroli
3/2021 w sprawie odstrzału sanitarnego dzików na obszarze zagrożenia wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń na terenie województwa świętokrzyskiego Wydział Prawny, Nadzoru i Kontroli
2/2021 w sprawie uchylenia rozporządzenia nr 1/2021 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 10 lutego 2021 roku w sprawie zwalczania wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) na terenie powiatów ostrowieckiego i opatowskiego Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
1/2021 w sprawie zwalczania wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) na terenie powiatów ostrowieckiego i opatowskiego Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
7/2020 zmieniające rozporządzenie nr 4/2020 Wojewody Świętokrzyskiego w sprawie wykonywania ogrodzeń ograniczających lub zatrzymujących migrację zwierząt z terenów leśnych na terenie powiatów starachowickiego, ostrowieckiego i opatowskiego Wydział Prawny, Nadzoru i Kontroli
6/2020 zmieniające rozporządzenie nr 4/2020 Wojewody Świętokrzyskiego w sprawie wykonywania ogrodzeń ograniczających lub zatrzymujących migrację zwierząt z terenów leśnych na terenie powiatów starachowickiego, ostrowieckiego i opatowskiego Wydział Prawny, Nadzoru i Kontroli
5/2020 zmieniające rozporządzenie nr 4/2020 Wojewody Świętokrzyskiego w sprawie wykonywania ogrodzeń ograniczających lub zatrzymujących migrację zwierząt z terenów leśnych na terenie powiatów starachowickiego, ostrowieckiego i opatowskiego Wydział Prawny, Nadzoru i Kontroli
4/2020 w sprawie wykonywania ogrodzeń ograniczających lub zatrzymujących migrację zwierząt z terenów leśnych na terenie powiatów starachowickiego, ostrowieckiego i opatowskiego Wydział Prawny, Nadzoru i Kontroli
3/2020 zmieniające rozporządzenie nr 2 Wojewody Świętokrzyskiego w sprawie odstrzału sanitarnego dzików na obszarze zagrożenia wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń na terenie województwa świętokrzyskiego Wydział Prawny, Nadzoru i Kontroli
2/2020 w sprawie odstrzału sanitarnego dzików na obszarze zagrożenia wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń na terenie województwa świętokrzyskiego Wydział Prawny, Nadzoru i Kontroli
1/2020 w sprawie odstrzału sanitarnego dzików na obszarze zagrożenia wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń na terenie województwa świętokrzyskiego Wydział Prawny, Nadzoru i Kontroli
4/2019 w sprawie ustanowienia strefy ochronnej ujęcia wody podziemnej Kielce-Białogon, gmina Kielce, powiat kielecki Wydział Infrastruktury i Rozwoju
2/2019 w sprawie uchylenia rozporządzenia Nr 4/2018 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 21 sierpnia 2018 r. w sprawie zwalczania zgnilca amerykańskiego pszczół na terenie powiatu opatowskiego i sandomierskiego Wydział Prawny, Nadzoru i Kontroli
3/2019 zmieniające rozporządzenie Nr 5/2005 Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie z dnia 26 sierpnia 2005 roku w sprawie ustanowienia strefy ochronnej ujęcia wody podziemnej Kielce - Białogon, gmina Kielce, powiat kielecki Wydział Infrastruktury i Rozwoju
1/2019 w sprawie zmiany rozporządzenia Nr 10/2018 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie odstrzału sanitarnego dzików na obszarze zagrożenia wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń na terenie powiatów: starachowickiego, ostrowieckiego, opatowskiego i sandomierskiego Wydział Prawny, Nadzoru i Kontroli
10/2018 w sprawie odstrzału sanitarnego dzików na obszarze zagrożenia wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń na terenie powiatów: starachowickiego, ostrowieckiego opatowskiego i sandomierskiego Wydział Prawny, Nadzoru i Kontroli
9/2018 zmieniające rozporządzenie Nr 5/2005 Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie z dnia 26 sierpnia 2005 roku w sprawie ustanowienia strefy ochronnej ujęcia wody podziemnej Kielce — Bialogon, gmina Kielce, powiat kielecki Wydział Infrastruktury i Rozwoju
8/2018 w sprawie zmiany rozporządzenia Nr 5/2018 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 21 września 2018 r. w sprawie odstrzału sanitarnego dzików na obszarze zagrożenia wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń na terenie powiatów: koneckiego, skarżyskiego, starachowickiego, ostrowieckiego, opatowskiego, sandomierskiego i staszowskiego Wydział Prawny, Nadzoru i Kontroli
7/2018 zmieniające rozporządzenie Nr 14/2015 Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie z dnia 3 czerwca 2015 r. w sprawie ustanowienia strefy ochronnej ujęcia wody podziemnej w miejscowości Mniów, gmina Mniów, powiat kielecki, województwo świętokrzyskie Wydział Infrastruktury i Rozwoju
6/2018 w sprawie uchylenia rozporządzenia w sprawie zwalczania zgnilca amerykańskiego pszczół na terenie powiatu kieleckiego i jędrzejowskiego Wydział Prawny, Nadzoru i Kontroli
5/2018 w sprawie odstrzału sanitarnego dzików na obszarze zagrożenia wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń na terenie powiatów: koneckiego, skarżyskiego, starachowickiego, ostrowieckiego opatowskiego, sandomierskiego I staszowskiego Wydział Prawny, Nadzoru i Kontroli