Biuletyn Informacji Publicznej

www.kielce.uw.gov.pl

Rozporządzenia Wojewody

Aktualnie znajdujesz się na:

Wyszukiwanie pełnotekstowe

Wyszukiwarka
Numer Nazwa Wydział
4/2018 w sprawie zwalczania zgnilca amerykańskiego pszczół na terenie powiatu opatowskiego i sandomierskiego Administracja Zespolona
3/2018 W sprawie zwalczania zgnilca amerykańskiego pszczół na terenie powiatu kieleckiego i jędrzejowskiego Wydział Prawny, Nadzoru i Kontroli
2/2018 w sprawie zwalczania zgnilca amerykańskiego pszczół na terenie powiatu kieleckiego i jędrzejowskiego Wydział Prawny, Nadzoru i Kontroli
1/2018 w sprawie zwalczania zgnilca amerykańskiego pszczół na części terenu gmin: Busko-Zdrój i Wiślica — należących do powiatu buskiego, oraz części terenu gmin: Pińczów i Złota — należących do powiatu pińczowskiego Wydział Prawny, Nadzoru i Kontroli
2/2017 uchylające rozporządzenie Nr 1/2016 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie zwalczania wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) na terenie powiatu pińczowskiego i kazimierskiego Administracja Zespolona
1/2017 w sprawie kryteriów wydawania zezwoleń na pracę cudzoziemców Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców
1/2016 w sprawie zwalczania wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) na terenie powiatu pińczowskiego i kazimierskiego Administracja Zespolona
1/2015 w sprawie uchylenia rozporządzenia w sprawie zwalczania wścieklizny zwierząt w części gminy Gnojno w powiecie buskim i części gminy Chmielnik w powiecie kieleckim
1/2014 w sprawie zwalczania wścieklizny zwierząt w części gminy Gnojno w powiecie buskim i części gminy Chmielnik w powiecie kieleckim
3/2011 w sprawie ustalenia średniej miesięcznej kwoty dotacji na jednego uczestnika w ośrodku wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi w województwie świętokrzyskim na 2011 r.
(Traci moc Rozp. WŚ Nr 2/2011 z dn. 20.09.2011r.)<br>
1/2011 w sprawie ustalenia średniej miesięcznej kwoty dotacji na jednego uczestnika w ośrodku wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi w województwie świętokrzyskim na 2011 r.
1/2010 w sprawie kryteriów wydawania zezwoleń na pracę cudzoziemców
23/2009 w sprawie zniesienia ochrony pomnika przyrody
22/2009 w sprawie zniesienia ochrony pomnika przyrody
21/2009 w sprawie uchylenia Rozporządzenia Nr 8/2008 Wojewody Świętokrzyskiego
z dnia 29 lipca 2008 roku w sprawie rezerwatu przyrody „Świnia Góra”
20/2009 w sprawie zniesienia ochrony pomnika przyrody
19/2009 zmieniające rozporządzenie Nr 18/2009 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 16 marca 2009 roku w sprawie ogólnej powierzchni przeznaczonej pod uprawy maku i konopi włóknistych oraz rejonizacji tych upraw w 2009 roku
18/2009 w sprawie ogólnej powierzchni przeznaczonej pod uprawy maku i konopi włóknistych oraz rejonizacji tych upraw w 2009 roku
17/2009 zmieniające rozporządzenie w sprawie obszarów chronionego krajobrazu
16/2009 zmieniające rozporządzenie w sprawie Kozubowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu
15/2009 zmieniające rozporządzenie w sprawie Szanieckiego Obszaru Chronionego Krajobrazu
14/2009 zmieniające rozporządzenie w sprawie Nadnidziańskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu
13/2009 zmieniające rozporządzenie w sprawie Chęcińsko-Kieleckiego Obszaru Chronionego Krajobrazu
12/2009 zmieniające rozporządzenie w sprawie Jeleniowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu
11/2009 zmieniające rozporządzenie w sprawie Sieradowickiego Obszaru Chronionego Krajobrazu
10/2009 zmieniające rozporządzenie w sprawie Cisowsko-Orłowińskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu
9/2009 zmieniające rozporządzenie w sprawie Suchedniowsko-Oblęgorskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu
8/2009 zmieniające rozporządzenie w sprawie Kozubowskiego Parku Krajobrazowego
7/2009 zmieniające rozporządzenie w sprawie Szanieckiego Parku Krajobrazowego
6/2009 zmieniające rozporządzenie w sprawie Nadnidziańskiego Parku Krajobrazowego