Biuletyn Informacji Publicznej

www.kielce.uw.gov.pl

Rozporządzenia Wojewody

Aktualnie znajdujesz się na:

Wyszukiwanie pełnotekstowe

Wyszukiwarka
Numer Nazwa Wydział
9/2004 w sprawie uchylenia rozporządzenia Wojewody Świętokrzyskiego.
8/2004 w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody "Sufraganiec".
7/2004 w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody "Zamczysko Turskie".
6/2004 w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody "Biesak Białogon".
5/2004 w sprawie stwierdzenia choroby zakaźnej zwierząt - wścieklizny u lisa rudego.
4/2004 w sprawie ogólnej powierzchni przeznaczonej pod uprawy maku niskomorfinowego i konopi włóknistych oraz rejonizacji tych upraw w 2004r. na terenie województwa świętokrzyskiego.
3/2004 w sprawie ustalenia granic miejsc rozrodu i regularnego przebywania cietrzewia i bociana czarnego.
2/2004 zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia granic miejsc rozrodu i regularnego przebywania: cietrzewia, bielika, bociana czarnego, orlika krzykliwego.
1/2004 w sprawie uznania za rezerwat przyrody.
28/2003 w sprawie uchylenia rozporządzenia Wojewody Świętokrzyskiego.
27/2003 w sprawie uchylenia rozporządzenia Wojewody Świętokrzyskiego.
26/2003 zmieniające zarządzenie wojewody w sprawie uznania za pomniki przyrody.
25/2003 zmieniające zarządzenie wojewody w sprawie uznania za pomniki przyrody.
24/2003 zmieniające zarządzenie w sprawie uznania za rezerwat przyrody.
23/2003 w sprawie ochrony terenu projektowanego rezerwatu przyrody "Krasna".
22/2003 w sprawie ochrony gatunkowej jodły pospolitej (Abies alba) w województwie świętokrzyskim.
21/2003 w sprawie stwierdzenia choroby zakaźnej zwierząt - wścieklizny u lisa rudego.
20/2003 w sprawie uchylenia rozporządzenia Wojewody Świętokrzyskiego.
19/2003 w sprawie stwierdzenia choroby zakaźnej zwierząt - wścieklizny u kota.
18/2003 w sprawie stwierdzenia choroby zakaźnej zwierząt - wścieklizny u psa.
17/2003 w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla rezerwatu przyrody pn. "Krzemionki Opatowskie" nie posiadającego planu ochrony.
16/2003 w sprawie stwierdzenia choroby zakaźnej zwierząt - wścieklizny u lisa rudego.
15/2003 w sprawie uchylenia rozporządzenia Wojewody Świętokrzyskiego.
14/2003 w sprawie uchylenia rozporządzenia Wojewody Świętokrzyskiego.
13/2003 zmieniające rozporządzenie w sprawie wyznaczenia Przedborskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu.
12/2003 zmieniające rozporządzenie w sprawie Przedborskiego Parku Krajobrazowego.
11/2003 zmieniające rozporządzenie w sprawie uznania za pomniki przyrody.
10/2003 w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla rezerwatów przyrody nie posiadających planów ochrony.<br> Opublikowano: D.U. Woj. Św. Nr 72 z 17 kwietnia 2003 poz. 771.
9/2003 w sprawie zaliczenia Gminy Kunów do III okręgu podatkowego. Opublikowano: D.U. Woj. Św. Nr 42 z 25 marca 2003 poz. 523
8/2003 w sprawie stwierdzenia choroby zakaźnej zwierząt - wścieklizny u lisa rudego. Opublikowano: D.U. Woj. Św. Nr 40 z 24 marca 2003 poz. 507.