Biuletyn Informacji Publicznej

www.kielce.uw.gov.pl

Rozporządzenia Wojewody

Aktualnie znajdujesz się na:

Wyszukiwanie pełnotekstowe

Numer Nazwa Wydział
20/2003 w sprawie uchylenia rozporządzenia Wojewody Świętokrzyskiego.
19/2003 w sprawie stwierdzenia choroby zakaźnej zwierząt - wścieklizny u kota.
18/2003 w sprawie stwierdzenia choroby zakaźnej zwierząt - wścieklizny u psa.
17/2003 w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla rezerwatu przyrody pn. "Krzemionki Opatowskie" nie posiadającego planu ochrony.
16/2003 w sprawie stwierdzenia choroby zakaźnej zwierząt - wścieklizny u lisa rudego.
15/2003 w sprawie uchylenia rozporządzenia Wojewody Świętokrzyskiego.
14/2003 w sprawie uchylenia rozporządzenia Wojewody Świętokrzyskiego.
13/2003 zmieniające rozporządzenie w sprawie wyznaczenia Przedborskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu.
12/2003 zmieniające rozporządzenie w sprawie Przedborskiego Parku Krajobrazowego.
11/2003 zmieniające rozporządzenie w sprawie uznania za pomniki przyrody.
10/2003 w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla rezerwatów przyrody nie posiadających planów ochrony.<br> Opublikowano: D.U. Woj. Św. Nr 72 z 17 kwietnia 2003 poz. 771.
9/2003 w sprawie zaliczenia Gminy Kunów do III okręgu podatkowego. Opublikowano: D.U. Woj. Św. Nr 42 z 25 marca 2003 poz. 523
8/2003 w sprawie stwierdzenia choroby zakaźnej zwierząt - wścieklizny u lisa rudego. Opublikowano: D.U. Woj. Św. Nr 40 z 24 marca 2003 poz. 507.
7/2003 w sprawie stwierdzenia choroby zakaźnej zwierząt - wścieklizny u lisa rudego. Opublikowano: D.U. Woj. Św. Nr 31 z 7 marca 2003 poz. 423.
6/2003 w sprawie ogólnej powierzchni przeznaczonej pod uprawy maku niskomorfinowego i konopi włóknistych oraz rejonizacji tych upraw w 2003r. na terenie województwa świętokrzyskiego.
5/2003 zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia granic miejsc rozrodu i regularnego przebywania: cietrzewia, bielika, bociana czarnego, orlika krzykliwego.
4/2003 w sprawie uznania za zespół przyrodniczo-krajobrazowy.
3/2003 zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia Zespołu Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych.
2/2003 zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia na terenach otulin parków krajobrazowych obszarów chronionego krajobrazu.
1/2003 w sprawie uchylenia rozporządzenia Wojewody Świętokrzyskiego.