Biuletyn Informacji Publicznej

www.kielce.uw.gov.pl

Kontrole prowadzone przez Świętokrzyski Urząd Wojewódzki

Podmiot kontrolowany Data rozpoczęcia
Data zakończenia
Rodzaj i zakres kontroli Wydział kontrolujący
Dom Pomocy Społecznej w Pińczowie, ul. Wesoła 5
Protokół z kontroli problemowej przeprowadzonej w Domu Pomocy Społecznej w Pińczowie, ul. Wesoła 5 w zakresie standardu świadczonych usług
Starostwo Powiatowym w Kazimierzy Wielkiej
w zakresie realizacji przepisów Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz. U. Nr 177, poz. 1729).
Podstawa prawna
Starostwo Powiatowe w Staszowie
Kontrola problemowa realizcji zadań obrony cywilnej:
- ocena działalności szkoleniowej w 2006-2008 roku,
- ocena działalności popularyzacyjnej za lata 2006 – 2008
Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w Winiarach
Protokół z kontroli doraźnej przeprowadzonej w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej w Winiarach w dniu 8 września 2008 r.
Starostwo Powiatowym w Kielcach
W zakresie realizacji przepisów Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz. U. Nr 177, poz. 1729).
Podstawa prawna
Przedsiębiorstwo Usługowo – Handlowe ,,WIR – SERWICE’’ Sp. z o.o. ul. Mielczarskiego 47, 25-709 Kielce
Kontrola problemowa dottycząca spełniania warunków określonych dla zakładów pracy chronionej w Przedsiębiorstwo Usługowo – Handlowe ,,WIR – SERWICE’’ Sp. z o.o.
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Urząd Miasta i Gminy Jędrzejów
Kontrola przeprowadzona w Urzędzie Miasta i Gminy Jędrzejów w zakresie:<br>
- organizacji przyjmowania oraz sposobu załatwiania skarg i wniosków,<br>
- przestrzegania przez radnych gminy, pracowników samorządowych oraz kierowników je
Pani Dorota Domagała-Cichoń tłumacz przysięgły języka niemieckiego
Kontrola działalności Pani Doroty Domagały-Cichoń tłumacza przysięgłego języka niemieckiego
Pani Maria Smorąg tłumacz przysięgły języka niemieckiego
Kontrola działalności Pani Marii Smorąg tłumacza przysięgłego języka niemieckiego
Urząd Gminy w Czarnocinie, Urząd Gminy w Samborcu, Urząd Gminy w Kijach, Urząd Gminy w Bliżynie, Urząd Gminy w Nowym Korczynie, Starostwo Powiatowe w Staszowie.
Kontrola w zakresie wykorzystania dotacji z budżetu panstwa
w miesiacu sierpniu 2008
Wydział Finansów i Budżetu
Dom Opieki Rodzinnej w Pierzchnicy, ul. Kardynała S. Wyszyńskiego 2
Kontrola doraźna dotycząca standardu świadczonych usług w Domu Opieki Rodzinnej w Pierzchnicy
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Urząd Gminy Łagów
Kontrola przeprowadzona w Urzędzie Gminy Łagów w zakresie: <br>
- organizacji przyjmowania oraz sposobu załatwiania skarg i wniosków,<br>
- przestrzegania przez radnych gminy oraz służby Wójta - obowiązku składania oświadczeń o swoim
Urząd Gminy w Rakowie
Kontrola przeprowadzona w Urzędzie Gminy w Rakowie w zakresie:<br>
- organizacji przyjmowania oraz sposobu załatwiania skarg i wniosków,<br>
- przestrzegania przez radnych gminy oraz służby Wójta Gminy - obowiązku składania oświadcze
Świętokrzyskie Stowarzyszeniu Przewoźników Drogowych w Kielcach
W zakresie realizacji przepisów Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 15 kwietnia 2004 r. w sprawie kursów dokształcających kierowców wykonujących transport drogowy (Dz. U. Nr 122, poz. 1269 z późn. zm.).
Podstawa prawna przeprowadzenia kontr
Starostwo Powiatowe w Końskich
Kontrola przeprowadzona w Starostwie Powiatowym w Końskich w zakresie: <br>
- organizacji przyjmowania oraz sposobu załatwiania skarg
i wniosków,<br>
- przestrzegania przez radnych powiatu oraz służby Starosty Koneckiego - obo
Urząd Miasta i Gminy Końskie
Kontrola przeprowadzona w Urzędzie Miasta i Gminy Końskie w zakresie:<br>
- organizacji przyjmowania oraz sposobu załatwiania skarg i wniosków,<br>
- przestrzegania przez radnych gminy oraz służby Burmistrza Miasta i Gminy - obowiązk
Ośrodek Opiekuńczy „Barbara” w Wielkiej Wsi, ul. Szkolna 11, 26-220 Stąporków
Kontrola doraźna dotycząca standardu usług świadczonych w Ośrodeku Opiekuńczym „Barbara” w Wielkiej Wsi, ul. Szkolna 11, 26-220 Stąporków
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Dom Opieki Rodzinnej w Pierzchnicy, ul. Kardynała S.Wyszyńskiego 2.
Protokół z kontroli doraźnej przeprowadzonej w Domu Opieki Rodzinnej, ul. Kardynała S.Wyszyńskiego 2, w Pierzchnicy w dniu 19-08-2008 r.
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pierzchnicy, ul. 13 Stycznia 6, 26-015 Pierzchnica
Kontrola problemowa dotycząca sposobu eksploatacji Systemu Informatycznego dla Jednostek Organizacyjnych Pomocy Społecznej w GOPS Pierzchnica.
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Fundacja Braci Św. Brata Alberta ,,Dom dla Ludzi Bezdomnych, Starszych i Samotnych’’, Mękarzewo 35 A, 29 – 130 Moskorzew.
Kontrola doraźna poświęcona standardowi świadczonych usług w ,,Domu dla Ludzi Bezdomnych, Starszych i Samotnych’’ Fundacja Braci Św. Brata Alberta w Moskarzewie
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Pan Piotr Czajkowski tłumacz przysięgły języka chorwackiego i serbskiego
Kontrola działalności Pana Piotra Czajkowskiego tłumacza przysięgłego języka chorwackiego i serbskiego
Pani Maria Sawicka-Kałużyńska tłumacz przysięgły języka angielskiego
Kontrola działalności Pani Marii Sawickiej-Kałużyńskiej tłumacza przysięgłego języka angielskiego
Pan Jacek Ochocki tłumacz przysięgły języka niemieckiego
Kontrola działalności Pana Jacka Ochockiego tłumacza przysięgłego języka niemieckiego
Dom Pomocy Społecznej w Kurozwękach
Kontrola kompleksowa przeprowadzona w Domu Pomocy Społecznej w Kurozwękach
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Fundacja Braci Św. Brata Alberta ,,Dom dla Ludzi Bezdomnych, Starszych i Samotnych’’
Protokół z kontroli doraźnej przeprowadzonej w  placówce: Fundacja Braci Św. Brata Alberta ,,Dom dla Ludzi Bezdomnych, Starszych i Samotnych’’ w dniu 05-08-2008 r.
Urząd Gminy w Pawłowie
Kontrola przeprowadzona w Urzędzie Gminy w Pawłowie w zakresie:<br>
• organizacji przyjmowania oraz sposobu załatwiania skarg
i wniosków,<br>
• przestrzegania przez radnych gminy oraz służby Wójta Gminy - obowiązku terminowego
Pan Józef Lićwinko tłumacz przysięgły języka francuskiego
Kontrola działalności Pana Józefa Lićwinko tłumacza przysięgłego języka francuskiego
Pani Anna Łojek tłumacz przysięgły języka rosyjskiego
Kontrola działalności Pani Anny Łojek tłumacza przysięgłego języka rosyjskiego
Urząd Miasta w Starachowicach
Kontrola przeprowadzona w Urzędzie Miasta w Starachowicach w zakresie:<br>
- organizacji przyjmowania oraz sposobu załatwiania skarg i wniosków,<br>
- przestrzegania przez radnych gminy, pracowników samorządowych oraz kierowników jed
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie ul. Szkolna 4 28 – 200 Staszów
Kontrola problemowa w PCPR Staszów dotycząca prawidłowości realizacji zadań samorządu powiatowego w zakresie:
1/ Usamodzielnienia wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych i rodzin zastępczych.
2/ Prowadzenia i rozwoju infrastruktury domów p
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia