Biuletyn Informacji Publicznej

www.kielce.uw.gov.pl

Kontrole prowadzone przez Świętokrzyski Urząd Wojewódzki

Podmiot kontrolowany Data rozpoczęcia
Data zakończenia
Rodzaj i zakres kontroli Wydział kontrolujący
Kontrola problemowa w Urzędzie Gminy Opatowiec 09.11.2018
09.11.2018
Kontrola problemowa w Urzędzie Gminy Opatowiec w zakresie: prowadzenia ewidencji ludności i wydawania dowodów osobistych
Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców
Kontrola problemowa w Urzędzie Miasta i Gminy Małogoszcz 30.10.2018
30.10.2018
Kontrola problemowa w Urzędzie Miasta i Gminy Małogoszcz w zakresie rejestracji stanu cywilnego
Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców
Gmina Włoszczowa 19.11.2018
Kontrola realizacji przez Gminę Włoszczowa zadania polegającego na utworzeniu ośrodka wsparcia dla osób nieaktywnych zawodowo powyżej 60 roku życia, w formie Dziennego Klubu Senior+
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Kontrola problemowa w Urzędzie Gminy Oleśnica 25.10.2018
25.10.2018
Kontrola problemowa w Urzędzie Gminy Oleśnica w zakresie rejestracji stanu cywilnego
Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców
Kontrola problemowa w Urzędzie Gminy Pawłów 16.10.2018
16.10.2018
Kontrola problemowa w Urzędzie Gminy Pawłów w zakresie: prowadzenia ewidencji ludności i wydawania dowodów osobistych
Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców
Kontrola problemowa w Urzędzie Miasta i Gminy Daleszyce 24.08.2018
24.09.2018
Kontrola problemowa w Urzędzie Miasta i Gminy Daleszyce w zakresie: ewidencji ludności i wydawania dowodów osobistych
Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców
Kontrola problemowa w Urzędzie Gminy w Miedzianej Górze 31.08.2018
31.08.2018
Kontrola problemowa w Urzędzie Gminy w Miedzianej Górze w zakresie: prowadzenia ewidencji ludności i wydawania dowodów osobistych
Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców
Fundacja "Dom Seniora im. Sue Ryder" w Pierzchnicy 26.10.2018
26.10.2018
Kontrola w trybie zwykłym w Fundacji "Dom Seniora im. Sue Ryder" w zakresie oceny prawidłowości wykorzystania otrzymanej dotacji z budżetu Wojewody Świetokrzyskiego na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej.
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Fundacji "Nowa Przestrzeń Sztuki" w Kielcach 19.10.2018
19.10.2018
Kontrola w trybie zwykłym w Fundacji "Nowa Przestrzeń Sztuki" w zakresie oceny prawidłowości wykorzystania otrzymanej dotacji z budżetu Wojewody Świetokrzyskiego na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej.
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Starachowicach 22.10.2018
26.10.2018
Kontrola dotycząca prawidłowości wykorzystania dotacji celowych przekazanych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w 2017 roku.
Wydział Finansów i Budżetu
Starostwo Powiatowe w Opatowie 04.10.2018
17.10.2018
Kontrola problemowa zadań wynikających z art. 122 ust. 1 pkt. 1 ustawy o kierujących pojazdami
Wydział Infrastruktury i Rozwoju
Tłumacz przysięgły języka hiszpańskiego 29.10.2018
Kontrola działalności tłumacza przysięgłego języka hiszpańskiego
Wydział Prawny, Nadzoru i Kontroli
Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Jędrzejowie 10.09.2018
12.09.2018
Kontrola problemowa w Powiatowym Zespole ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Jędrzejowie
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Solcu Zdrój 22.10.2018
23.10.2018
Kontrola w trybie zwykłym w GOPS w Solcu Zdrój w zakresie realizacji zadań wynikających z ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Placówki Opiekuńczo - Wychowawcze w Nagłowicach 17.09.2018
20.09.2018
Kontrola w trybie zwykłym w POW w Nagłowicach w zakresie realizacji zadań wynikających z ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Patron" ul. Kopernika 3 25-336 Kielce 09.11.2018
09.11.2018
Kontrola dotycząca oceny zgodności wykonywanej działalności leczniczej z przepisami określającymi warunki wykonywania działalności leczniczej, zgodnie z art. 111 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalnosci leczniczej.
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Stopnicy 01.10.2018
03.10.2018
Kontrola problemowa dot.realizacji świadczenia wychowawczego w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Stopnicy
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Środowiskowy Dom Samopomocy w Brudzowie gm. Morawica 20.09.2018
21.09.2018
Kontrola problemowa dot. prawidłowości funkcjonowania Środowiskowego Domu Samopomocy w Brudzowie
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rakowie 19.09.2018
21.09.2018
Kontrola kompleksowa dot.realizacji świadczeń z pomocy społecznej w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Rakowie
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Dom Pomocy Społecznej w Bejscach 20.08.2018
21.08.2018
Kontrola problemowa dot. standardów usług w Domu Pomocy Społecznej w Bejscach
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Urząd Gminy Bogoria 08.11.2018
kontrola kompleksowa realizacji przez Gminę Bogoria zadań własnych wynikających z ustawy z dni 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. 2015r., poz. 1390)
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bliżynie 25.07.2018
30.07.2018
Kontrola kompleksowa dot.realizacji świadczeń z pomocy społecznej w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Bliżynie
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Stąporkowie 16.07.2018
18.07.2018
Kontrola kompleksowa dot.realizacji świadczeń z pomocy społecznej w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Stąporkowie
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Masłowie 27.06.2018
29.06.2018
Kontrola kompleksowa dot.realizacji świadczeń z pomocy społecznej w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Masłowie
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bejscach 27.06.2018
29.06.2018
Kontrola kompleksowa dot.realizacji świadczeń z pomocy społecznej w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Bejscach
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Środowiskowy Dom Samopomocy w Świniarach gm. Solec-Zdrój 25.06.2018
26.06.2018
Kontrola problemowa dot. prawidłowości funkcjonowania Środowiskowego Domu Samopomocy w Świniarach
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Dom Pomocy Społecznej w Osinach 25.06.2018
26.06.2018
Kontrola problemowa dot. standardów usług w Domu Pomocy Społecznej w Osinach
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Dom Pomocy Społecznej w Kielcach ul. Żeromskiego 18.06.2018
19.06.2018
Kontrola problemowa dot. standardów usług w Domu Pomocy Społecznej w Kielcach ul. Żeromskiego
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Masłowie 15.06.2018
18.06.2018
Kontrola problemowa dot.realizacji świadczenia wychowawczego w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Masłowie
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Dom Pomocy Społecznej w Kurozwękach 14.06.2018
15.06.2018
Kontrola problemowa dot. standardów usług w Domu Pomocy Społecznej w Kurozwękach
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia