Biuletyn Informacji Publicznej

www.kielce.uw.gov.pl

Kontrole prowadzone przez Świętokrzyski Urząd Wojewódzki

Podmiot kontrolowany Data rozpoczęcia
Data zakończenia
Rodzaj i zakres kontroli Wydział kontrolujący
Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza w Nieskurzowie Nowym 11.02.2019
13.02.2019
Kontrola w trybie zwykłym w Placówce Opiekuńczo - Wychowawczej w Nieskurzowie Nowym w zakresie realizacji zadań wynikających z ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza typu specjalistyczno - terapeutycznego w Opatowie 11.02.2019
13.02.2019
Kontrola w trybie zwykłym w Placówce Opiekuńczo - Wychowawczej typu specjalistyczno - terapeutycznego w Opatowie w zakresie realizacji zadań wynikających z ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Urząd Gminy Sitkówka-Nowiny 22.02.2019
Kontrola problemowa w Urzędzie Gminy Sitkówa-Nowiny
Wydział Prawny, Nadzoru i Kontroli
Starostwo Powiatowe w Sandomierzu 05.11.2018
07.11.2018
Kontrola w zakresie prawidłowego gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa
Wydział Skarbu Państwa i Nieruchomości
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ostrowcu Świętokrzyskim 19.12.2018
04.01.2019
Kontrola kompleksowa dot.realizacji świadczeń z pomocy społecznej w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Ostrowcu Św.
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Schronisko dla Bezdomnych Mężczyzn w Kielcach ul. Żeromskiego 17.12.2018
18.12.2018
Kontrola problemowa dot.jakości usług oraz kwalifikacji zatrudnionej kadry w Schronisku dla Bezdomnych Mężczyzn w Kielcach ul. Żeromskiego
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Stopnicy 03.12.2018
04.12.2018
Kontrola kompleksowa dot.realizacji świadczeń z pomocy społecznej w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Stopnicy
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Zakład Aktywności Zawodowej Caritas Diecezji Kieleckiej 13.09.2018
14.09.2018
Kontrola spełniania warunków określonych dla zakładów pracy chronionej, wskazanych w art. 29 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe "PRIMEX" 11.10.2018
12.10.2018
Kontrola spełniania warunków określonych dla zakładów pracy chronionej, wskazanych w art. 28 oraz art. 33 ust. 1 i 3 pkt 1 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Zakład Aktywności Zawodowej Kielce 22.11.2018
23.11.2018
Kontrola spełniania warunków określonych dla zakładów pracy chronionej, wskazanych w art. 29 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Powiatowy Urząd Pracy w Sandomierzu 27.06.2018
28.06.2018
Kontrola realizacji zadań wynikających z przestrzegania przepisów ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy w zakresie realizacji instrumentów rynku pracy – bony i realizacji Programu Aktywizacja i Integracja.
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Miejski Urząd Pracy w Kielcach 22.10.2018
25.10.2018
Kontrola realizacji zadań wynikających z przestrzegania przepisów ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy w zakresie realizacji instrumentów rynku pracy – bony i realizacji Programu Aktywizacja i Integracja.
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Powiatowy Urząd Pracy w Skarżysku - Kamiennej 28.11.2018
04.12.2018
Kontrola realizacji zadań wynikających z przestrzegania przepisów ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy w zakresie realizacji instrumentów rynku pracy – bony i realizacji Programu Aktywizacja i Integracja.
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Ostrowcu Świętokrzyskim 26.11.2018
28.11.2018
Kontrola problemowa w zakresie funkcjonowania Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Ostrowcu Świętokrzyskim
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Busku-Zdroju 10.12.2018
12.12.2018
Kontrola problemowa w zakresie funkcjonowania Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Busku-Zdroju
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Stowarzyszenie "Spectrum Możliwości" w Miedzianej Górze 11.01.2019
11.01.2019
Kontrola problemowa w Stowarzyszeniu "Spectrum Możliwości" w Miedzianej Górze w zakresie oceny prawidłowości wykorzystania otrzymanej dotacji z budżetu wojewody świętokrzyskiego na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej.
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Urząd Miasta i Gminy Pierzchnica 05.02.2019
13.02.2019
Kontrola dotycząca prawidłowiości wykorzystania dotacji celowych przekazywanych z budżetu państwa Gminie na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych ustawami, jak również sposobu odprowadzania dochodów uzyskiwanych w związku z realizacją tych zadań w 2018 roku oraz prawidłowości realizacji programu Rodzina 500 plus.
Wydział Finansów i Budżetu
Wojewódzki Inspektor Jakości Handlowej Artykułów Rolno Spożywczych w Kielcach 06.12.2018
18.12.2018
kontrola dotycząca działalności Wojewódzkiego Inspektora Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Kielcach
Wydział Prawny, Nadzoru i Kontroli
Urząd Gminy Sitkówka - Nowiny 05.02.2019
13.03.2019
Kontrola dotycząca prawidłowiości wykorzystania dotacji celowych przekazywanych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych ustawami, jak również sposobu odprowadzania dochodów uzyskiwanych w związku z realizacją tych zadań w 2018 roku oraz prawidłowiość realizacji programu Rodzina 500 plus.
Wydział Finansów i Budżetu
Urząd Gminy Zagnańsk 21.01.2019
29.01.2019
Kontrola dotycząca prawidłowiości wykorzystania dotacji celowych przekazywanych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych ustawami, jak również sposobu odprowadzania dochodów uzyskiwanych w związku z realizacją tych zadań w 2018 roku oraz prawidłowości realizacji programu Rodzina 500 plus.
Wydział Finansów i Budżetu
Placówki Opiekuńczo - Wychowawcze nr 1, 2, 3 i 4 w Kazimierzy Wielkiej 21.01.2019
29.01.2019
Kontrola w trybie zwykłym w Placówkach Opiekuńczo - Wychowawczych nr 1- 4 w Kazimierzy Wielkiej w zakresie realizacji zadań wynikających z ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Stosowanie przepisów Prawa budowlanego 13.12.2018
17.12.2018
Kontrola problemowa w Starostwie Kieleckim
Wydział Infrastruktury i Rozwoju
Stosowanie przepisów Prawa budowlanego 10.12.2018
12.12.2018
Kontrola problemowa w Starostwie Skarżyskim
Wydział Infrastruktury i Rozwoju
Zgromadzenie Sióstr Albertynek Posługującym Ubogim w Słupi 21.01.2019
21.01.2019
Kontrola problemowa w Zgromadzeniu Sióstr Albertynek Posługujacym Ubogim w zakresie oceny prawidłowości wykorzystania otrzymanej dotacji z budżetu Wojewody Świętokrzyskiego na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Centrum Okulistyczne Adam Rybowski, ul. Warszawska 21/1, 25-512 Kielce 28.01.2019
28.01.2019
Kontrola dotycząca oceny zgodności wykonywanej działalności leczniczej z przepisami ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 2190 ze zm.) i przepisami wydanymi na jej podstawie.
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
NZOZ Poradnia dla kobiet, ul. Piekoszowska 126, 25-632 Kielce 25.06.2018
25.06.2018
Kontrola dotycząca oceny zgodności wykonywanej działalności leczniczej z przepisami ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz.U. z 2018 poz.160 ze zm.) i przepisami wydanymi na jej podstawie.
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Urząd Gminy Górno
Kontrola dotycząca prawidłowiości wykorzystania dotacji celowych przekazywanych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych ustawami, jak również sposobu odprowadzania dochodów uzyskiwanych w związku z realizacją tych zadań w 2018 roku oraz prawidłowości realizacji programu Rodzina 500 Plus.
Wydział Finansów i Budżetu
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Radoszycach 17.12.2018
18.12.2018
Kontrola kompleksowa dot.realizacji świadczeń z pomocy społecznej w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Radoszycach
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Środowiskowy Dom Samopomocy w Jędrzejowie 06.12.2018
07.12.2018
Kontrola problemowa dot. prawidłowości funkcjonowania Środowiskowego Domu Samopomocy w Jędrzejowie
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Oksie 26.11.2018
28.11.2018
Kontrola kompleksowa dot.realizacji świadczeń z pomocy społecznej w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Oksie
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia