Biuletyn Informacji Publicznej

www.kielce.uw.gov.pl

Kontrole prowadzone przez Świętokrzyski Urząd Wojewódzki

Podmiot kontrolowany Data rozpoczęcia
Data zakończenia
Rodzaj i zakres kontroli Wydział kontrolujący
GOPS Wojciechowice 26.05.2017
26.05.2017
kontrola problemowa z zakresu eksploatacji systemu informatycznego w MGOPS w Wojciechowicach
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rudzie Malenieckiej 07.06.2017
07.06.2017
Kontrola sprawdzająca dotycząca realizacji świadczeń z pomocy społecznej w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Rudzie Malenieckiej
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Dom Pomocy Społecznej w Pińczowie 06.06.2017
09.06.2017
Kontrola kompleksowa dot. standardów usług w Domu Pomocy Społecznej w Pińczowie
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sędziszowie 01.06.2017
02.06.2017
Kontrola problemowa dot. realizacji zasiłków celowych na usuwanie skutków klęski żywiołowej przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sędziszowie
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kazimierzy Wielkiej 22.05.2017
24.05.2017
Kontrola kompleksowa dotycząca realizacji świadczeń z pomocy społecznej w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kazimierzy Wielkiej
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Ośrodek Pomocy Społecznej w Iwaniskach 16.05.2017
17.05.2017
Kontrola kompleksowa dotycząca realizacji świadczeń z pomocy społecznej w Ośrodku Pomocy Społecznej w Iwaniskach
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Dom Pomocy Społecznej w Czachowie gm. Ożarów 16.05.2017
18.05.2017
Kontrola problemowa dot. standardów usług w Domu Pomocy Społecznej w Czachowie gm. Ożarów
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pacanowie 04.05.2017
05.05.2017
Kontrola sprawdzająca dotycząca realizacji świadczeń z pomocy społecznej w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Pacanowie
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Dom Pomocy Społecznej w Kielcach ul. Tarnowska 26.04.2017
28.04.2017
Kontrola problemowa dot. standardów usług w Domu Pomocy Społecznej w Kielcach ul. Tarnowska
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Chęcinach 24.04.2017
26.04.2017
Kontrola problemowa dotycząca realizacji świadczenia wychowawczego w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Chęcinach
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Chęcinach 24.04.2017
26.04.2017
Kontrola kompleksowa dotycząca realizacji świadczeń z pomocy społecznej w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Chęcinach
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Ośrodek Pomocy Społecznej we Włoszczowie 27.03.2017
29.03.2017
Kontrola problemowa dotycząca realizacji świadczenia wychowawczego w Ośrodku Pomocy Społecznej we Włoszczowie
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Ośrodek Pomocy Społecznej we Włoszczowie 27.03.2017
29.03.2017
Kontrola kompleksowa dotycząca realizacji świadczeń z pomocy społecznej w Ośrodku Pomocy Społecznej we Włoszczowie
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Dom Pomocy Społecznej w Sandomierzu 16.03.2017
20.03.2017
Kontrola problemowa dot. standardów usług w Domu Pomocy Społecznej w Sandomierzu
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nagłowicach 10.03.2017
10.03.2017
Kontrola sprawdzająca dotycząca realizacji świadczeń z pomocy społecznej w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Nagłowicach
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Oksie 10.03.2017
10.03.2017
Kontrola sprawdzająca dotycząca realizacji świadczeń z pomocy społecznej w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Oksie
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Środowiskowy Dom Samopomocy w Połańcu 06.03.2017
07.03.2017
Kontrola problemowa dotycząca prawidłowości funkcjonowania Środowiskowego Domu Samopomocy w Połańcu
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Pielęgniarski Dom Opieki "Leśna Oaza" w Czerwonej Górze gm.Chęciny 06.03.2017
07.03.2017
Kontrola problemowa dot. świadczonych usług w Pielęgniarskim Domu Opieki "Leśna Oaza" w Czerwonej Górze gm.Chęciny
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łagowie 28.02.2017
02.03.2017
Kontrola kompleksowa dotycząca realizacji świadczeń z pomocy społecznej w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Łagowie
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Dom Pomocy Społecznej w Ostrowcu Św. ul. Grabowiecka 21.02.2017
23.02.2017
Kontrola problemowa dot. standardów usług w Domu Pomocy Społecznej w Ostrowcu Św. ul. Grabowiecka
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Waśniowie 13.02.2017
15.02.2017
Kontrola kompleksowa dotycząca realizacji świadczeń z pomocy społecznej w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Waśniowie
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Dom Pomocy Społecznej w Pęcławicach Górnych gm. Bogoria 24.01.2017
26.01.2017
Kontrola problemowa dot. standardów usług w Domu Pomocy Społecznej w Pęcławicach Górnych gm. Bogoria
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Pińczowie 24.04.2017
27.04.2017
kontrola problemowa w zakresie funkcjonowania Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Pińczowie
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Kontrola kompleksowa w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Skarżysku - Kam. 05.07.2017
07.07.2017
Kontrola kompleksowa w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Skarżysku - Kam. w zakresie realizacji zadań, o których mowa w art. 180 i 181 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastepczej.
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Kontrola kompleksowa w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrowcu Św. 19.06.2017
20.06.2017
Kontrola kompleksowa w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrowcu Św. w zakresie realziacji zadań, o których mowa w art. 180 i art. 181 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Kontrola kompleksowa w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie we Włoszczowie. 12.06.2017
13.06.2017
Kontrola kompleksowa w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie we Włoszczowie w zakresie realziacji zadań , o których mowa w art. 180 i 181 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Kontrola kompleksowa w Gminnym Osrodku Pomocy Społecznej w Sobkowie w zakresie realziacji zadań, o których mowa w art. 176 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. 10.04.2017
11.04.2017
Kontrola kompleksowa w Gminnym Osrodku Pomocy Społecznej w Sobkowie w zakresie realziacji zadań, o których mowa w art. 176 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Kontrola problemowa w UG w Rytwianach 26.06.2017
26.06.2017
Kontrola problemowa w UG w Rytwianach w zakresie prawidłowości rejestracji stanu cywilnego
Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców
Kontrola Problemowa w UG w Pacanowie 05.06.2017
05.06.2017
Kontrola problemowa w UG w Pacanowie w zakresie prowadzenia ewidencji ludności, wydawania dowodów osobistych, udostępniania danych osobowych
Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców
Urząd Miasta Kielce 12.06.2017
13.06.2017
Kontrola problemowa w zakresie przygotowania systemu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz sposobu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej w latach 2015-2017
Wydział Prawny, Nadzoru i Kontroli