Biuletyn Informacji Publicznej

www.kielce.uw.gov.pl

Kontrole prowadzone przez Świętokrzyski Urząd Wojewódzki

Podmiot kontrolowany Data rozpoczęcia
Data zakończenia
Rodzaj i zakres kontroli Wydział kontrolujący
Powiatowa Komisja Lekarska w Kazimierzy Wielkiej 05.02.2018
Kontrola problemowa Powiatowej Komisji Lekarskiej w Kazimierzy Wielkiej w zakresie przygotowania i prowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2018 r.
Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
Powiatowa Komisja Lekarska we Włoszczowie 01.02.2018
Kontrola problemowa Powiatowej Komisji Lekarskiej we Włoszczowie w zakresie przygotowania i prowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2018 r.
Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
Powiatowa Komisja Lekarska w Sandomierzu 31.01.2018
Kontrola problemowa Powiatowej Komisji Lekarskiej w Sandomierzu w zakresie przygotowania i prowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2018 r
Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
Pani Barbara Jezierska-Hammerl - tłumacz przysięgły języka niemieckiego 29.12.2017
Kontrola problemowa działalności tłumacza przysięgłego języka niemieckiego - Pani Barbary Jezierskiej-Hammerl
Wydział Prawny, Nadzoru i Kontroli
Środowiskowy Dom Samopomocy w Kielcach ul. Urzędnicza 14.12.2017
15.12.2017
Kontrola problemowa dot. prawidłowości funkcjonowania Środowiskowego Domu Samopomocy w Kielcach ul. Urzędnicza
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Dom Pomocy Społecznej w Rudzie Pilczyckiej gm.Słupia Konecka 14.12.2017
14.12.2017
Kontrola problemowa dot. standardów usług w Domu Pomocy Społecznej w Rudzie Pilczyckiej gm.Słupia Konecka
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Słupi (Jędrzejowskiej) 07.12.2017
07.12.2017
Kontrola problemowa dotycząca wykorzystania dotacji na usuwanie skutków klęski żywiołowej w 2016 r. przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Słupi (Jędrzejowskiej)
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Działoszycach 28.11.2017
28.11.2017
Kontrola sprawdzająca dotycząca realizacji świadczeń z pomocy społecznej w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Działoszycach
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Złotej 21.11.2017
21.11.2017
Kontrola sprawdzająca dotycząca realizacji świadczeń z pomocy społecznej w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Złotej
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tuczępach 14.11.2017
15.11.2017
Kontrola problemowa dotycząca realizacji świadczenia wychowawczego w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Tuczępach
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tuczępach 14.11.2017
15.11.2017
Kontrola kompleksowa dotycząca realizacji świadczeń z pomocy społecznej w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Tuczępach
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna Kielce. 17.01.2018
24.01.2018
Kontrola dotycząca działalności finansowo - gospodarczej.
Wydział Finansów i Budżetu
Zakład Produkcyjno-Handlowy Związku Niewidomych Sp. z o.o. 15.12.2017
15.12.2017
Kontrola problemowa dotycząca badania spełniania warunków określonych dla zakładów pracy chronionej, wskazanych w art. 28 oraz art. 33 ust. 1 i 3 pkt 1 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
STW SYSTEM Sp. z o.o. 13.12.2017
13.12.2017
Kontrola problemowa dotycząca badania spełniania warunków określonych dla zakładów pracy chronionej, wskazanych w art. 28 oraz art. 33 ust. 1 i 3 pkt 1 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
KUMAN-ART A-Z D. Mróz i Ł. Kumański Sp. j. 13.09.2017
13.09.2017
Kontrola problemowa dotycząca badania spełniania warunków określonych dla zakładów pracy chronionej, wskazanych w art. 28 oraz art. 33 ust. 1 i 3 pkt 1 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Argos Security Sp. z o.o 22.08.2017
22.08.2017
Kontrola problemowa dotycząca badania spełniania warunków określonych dla zakładów pracy chronionej, wskazanych w art. 28 oraz art. 33 ust. 1 i 3 pkt 1 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Urząd Miasta i Gminy Działoszyce 14.11.2017
21.11.2017
Kontrola dotycząca prawidłowiości wykorzystania dotacji celowych przekazanych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych ustawami za okres 2017r. oraz prawidłowości realizacji Programu 500 Plus. jak również terminowości odprowadzania dochodów należnych Skarbowi Państwa uzyskiwanych w zawiązku z realizacją tych zadań w okresie 2016 i 2017r.
Wydział Finansów i Budżetu
Urząd Gminy Michałów 12.12.2017
20.12.2017
Kontrola dotycząca prawidłowiości wykorzystania dotacji celowych przekazanych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych ustawami jak również sposobu odprowadzania dochodów uzyskiwanych w związku z realizacją tych zadań w 2017 r. oraz prawidłowości realizacji Programu 500 Plus.
Wydział Finansów i Budżetu
Urząd Marszałkowski w Kielcach 11.12.2017
15.12.2017
Kontrola problemowa realizacji zadań przez Marszałka Województwa Świętokrzyskiego
Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
Urząd Gminy Nowa Słupia 14.12.2017
14.12.2017
kontrola kompleksowa realizacji przez gminę zadań własnych wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Starostwo Powiatowe w Sandomierzu 06.12.2017
08.12.2017
Kontrola problemowaw Starostwie Powiatowym w Sandomierzu
Wydział Infrastruktury i Rozwoju
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Pińczowie 28.11.2017
04.12.2017
Kontrola dotycząca prawidłowości wykorzystania dotacji celowych przekazanych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych ustawami w 2016r.
Wydział Finansów i Budżetu
Urząd Gminy w Rytwianach 21.12.2017
21.12.2017
kontrola doraźna w zakresie realizacji przez Zespół Interdyscyplinarny procedury Niebieskie Karty w sprawie indywidualnej
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Pani Anna Majewska – tłumacz przysięgły języka francuskiego i włoskiego 20.11.2017
Kontrola działalności Pani Anny Majewskiej – tłumacza przysięgłego języka francuskiego i włoskiego
Wydział Prawny, Nadzoru i Kontroli
Urząd Gminy Radoszyce 15.12.2017
Kontrola problemowa w Urzędzie Gminy Radoszyce
Wydział Prawny, Nadzoru i Kontroli
Kontrola problemowa w UMiG w Stopnicy 06.12.2017
06.12.2017
Kontrola problemowa w UMiG w Stopnicy w zakresie rejestracji stanu cywilnego
Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców
Kontrola problemowa w UG w Nagłowicach 08.11.2017
08.11.2017
Kontrola problemowa w UG w Nagłowicach w zakresie: prowadzenia ewidencji ludności, wydawania dowodów osobistych, udostępniania danych osobowych z rejestru mieszkańców
Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców
Kontrola problemowa w UG w Tarłowie 09.10.2017
09.10.2017
Kontrola problemowa w UG w Tarłowie w zakresie: prowadzenia ewidencji ludności, wydawania dowodów osobistych, udostępniania danych osobowych z rejestru mieszkańców.
Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Kielcach 14.11.2017
Kontrola problemowa w Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Kielcach
Wydział Organizacji i Kadr
Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Kielcach 28.11.2017
29.11.2017
Kontrola problemowa w Wojewódzkim Inspektoracie Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Kielcach
Wydział Organizacji i Kadr

Wybierz Strony