Biuletyn Informacji Publicznej

www.kielce.uw.gov.pl

Kontrole prowadzone przez Świętokrzyski Urząd Wojewódzki

Podmiot kontrolowany Data rozpoczęcia
Data zakończenia
Rodzaj i zakres kontroli Wydział kontrolujący
tłumacz przysięgły języka niemieckiego 27.02.2019
Kontrola działalności tłumacza przysięgłego języka niemieckiego
Wydział Prawny, Nadzoru i Kontroli
Komenda Wojewódzkiej Komisji w Kielcach 21.03.2019
22.03.2019
kontrola problemowa w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Kielcach
Wydział Prawny, Nadzoru i Kontroli
Centrum Edukacji i Wsparcia "Res - Gest" w Rzeszowie 09.04.2019
09.04.2019
Kontrola problemowa w Centrum Edukacji i Wsparcia "Res - Gest" w zakresie oceny prawidłowości wykorzystania otrzymanej dotacji z budżetu wojewody świętokrzyskiego na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej.
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Fundacja "Blask Nadziei" w Kielcach 07.02.2019
07.02.2019
Kontrola problemowa w Fundacji "Blask Nadziei" w Kielcach w zakresie oceny prawidłowości wykorzystania otrzymanej dotacji z budżetu wojewody świętokrzyskiego na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej.
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Starostwo Powiatowe w Kielcach 27.11.2018
29.11.2018
Kontrola w zakresie prawidłowego gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa
Wydział Skarbu Państwa i Nieruchomości
Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza typu rodzinnego w Małogoszczu 22.03.2019
22.03.2019
Kontrola w trybie zwykłym w Placówce Opiekuńczo - Wychowawczej typu rodzinnego w Małogoszczu w zakresie realizacji zadań wynikających z ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Urząd Miasta i Gminy Sędziszów 07.03.2019
08.03.2019
kontrola problemowa Burmistrz Miasta i Gminy Sędziszów
Wydział Prawny, Nadzoru i Kontroli
Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego 20.02.2019
05.03.2019
Kontrola dotycząca działalności finansowo - gospodarczej.
Wydział Finansów i Budżetu
tłumacz przysięgły języka niemiecki 22.03.2019
Kontrola działalności tłumacza przysięgłego języka niemieckiego
Wydział Prawny, Nadzoru i Kontroli
Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza typu rodzinnego w Zabłociu 18.03.2019
18.03.2019
Kontrola w trybie zwykłym w Placówce Opiekuńczo - Wychowawczej typu rodzinnego w Zabłociu w zakresie realizacji zadań wynikających z ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
tłumacz języka angielskiego 19.05.2011
kontrola działalności tłumacza języka angielskiego
Wydział Prawny, Nadzoru i Kontroli
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. św. Rafała Czerwona Góra 10, 26-060 Chęciny 02.04.2019
02.04.2019
Kontrola dotycząca oceny zgodności wykonywanej działalności leczniczej z przepisami ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 2190 ze zm.) i przepisami wydanymi na jej podstawie.
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Fundacja na rzecz Wspierania Rodziny oraz Dzieci i Młodzieży "Z Uśmiechem" w Kielcach 08.03.2019
08.03.2019
Kontrola w trybie zwykłym w Fundacji "Z Uśmiechem" w Kielcach w zakresie oceny prawidłowości wykorzystania otrzymanej dotacji z budżetu wojewody świętokrzyskiego na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej.
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Placówka opiekuńczo - wychowawcza typu rodzinnego w Wójtostwie 11.03.2019
11.03.2019
Kontrola w trybie zwykłym w Placówce opiekuńczo - wychowawczej typu rodzinnego w Wójtostwie w zakresie realizacji zadań wynikających z ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Świętokrzyskie Towarzystwo Pomocy Osobom Niepełnosprawnym w Kielcach 08.02.2019
08.02.2019
Kontrola w trybie zwykłym w Świętokrzyskim Towarzystwie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym w zakresie oceny prawidłowości wykorzystania otrzymanej dotacji z budżetu wojewody świętokrzyskiego na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej.
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Starosta Ostrowiecki oraz Powiatowa Komisji Lekarska w Ostrowcu Świętokrzyskim 13.03.2019
Kontrola problemowa Starosty Ostrowieckiego oraz Powiatowej Komisji Lekarskiej w Ostrowcu Świętokrzyskim w zakresie przygotowania i prowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2019 r.
Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
Starosta Konecki oraz Powiatowa Komisja Lekarska w Końskich 08.03.2019
Kontrola problemowa Starosty Koneckiego oraz Powiatowej Komisji Lekarskiej w Końskich w zakresie przygotowania i prowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2019 r.
Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
Starosta Jędrzejowski oraz Powiatowa Komisja Lekarska w Jędrzejowie 05.03.2019
Kontrola problemowa Starosty Jędrzejowskiego oraz Powiatowej Komisji Lekarskiej w Jędrzejowie w zakresie przygotowania i prowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2019 r.
Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
Starosta Starachowicki oraz Powiatowa Komisja Lekarska w Starachowicach 01.03.2019
Kontrola problemowa Starosty Starachowickiego oraz Powiatowej Komisji Lekarskiej w Starachowicach w zakresie przygotowania i prowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2019 r.
Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
Starosta Staszowski oraz Powiatowa Komisja Lekarska w Staszowie 27.02.2019
Kontrola problemowa Starosty Staszowskiego oraz Powiatowej Komisji Lekarskiej w Staszowie w zakresie przygotowania i prowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2019 r.
Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
Starosta Buski oraz Powiatowa Komisja Lekarska w Busku-Zdroju 26.02.2019
Kontrola problemowa Starosty Buskiego oraz Powiatowej Komisji Lekarskiej w Busku-Zdroju w zakresie przygotowania i prowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2019 r.
Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
Starosta Kielecki oraz Powiatowa Komisja Lekarska Nr 2 w Kielcach 19.02.2019
Kontrola problemowa Starosty Kieleckiego oraz Powiatowej Komisji Lekarskiej Nr 2 w Kielcach w zakresie przygotowania i prowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2019 r.
Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
Prezydent Miasta Kielce oraz Powiatowa Komisja Lekarska Nr 1 w Kielcach 15.02.2019
Kontrola problemowa Prezydenta Miasta Kielce oraz Powiatowej Komisji Lekarskiej Nr 1 w Kielcach w zakresie przygotowania i prowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2019 r.
Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
Starosta Skarżyski oraz Powiatowa Komisja Lekarska w Skarżysku – Kamiennej 13.03.2019
Kontrola problemowa Starosty Skarżyskiego oraz Powiatowej Komisji Lekarskiej w Skarżysku – Kamiennej w zakresie przygotowania i prowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2019 r.
Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
Starosta Pińczowski oraz Powiatowa Komisja Lekarska w Pińczowie 08.02.2019
Kontrola problemowa Starosty Pińczowskiego oraz Powiatowej Komisji Lekarskiej w Pińczowie w zakresie przygotowania i prowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2019 r.
Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
Starosta Kazimierski oraz Powiatowa Komisja Lekarska w Kazimierzy Wielkiej 07.02.2019
Kontrola problemowa Starosty Kazimierskiego oraz Powiatowej Komisji Lekarskiej w Kazimierzy Wielkiej w zakresie przygotowania i prowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2019 r.
Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
Starosta Opatowski oraz Powiatowa Komisja Lekarska w Opatowie 06.02.2019
Kontrola problemowa Starosty Opatowskiego oraz Powiatowej Komisji Lekarskiej w Opatowie w zakresie przygotowania i prowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2019 r.
Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
Starosta Sandomierski oraz Powiatowa Komisja Lekarska w Sandomierzu 06.02.2019
Kontrola problemowa Starosty Sandomierskiego oraz Powiatowej Komisji Lekarskiej w Sandomierzu w zakresie przygotowania i prowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2019 r.
Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
Starosta Włoszczowski oraz Powiatowa Komisja Lekarska we Włoszczowie 05.02.2019
Kontrola problemowa Starosty Włoszczowskiego oraz Powiatowej Komisji Lekarskiej we Włoszczowie w zakresie przygotowania i prowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2019 r.
Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
Powiatowy Urząd Pracy w Pińczowie 25.09.2017
28.09.2017
Kontrola realizacji zadań wynikających z przestrzegania przepisów ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy w zakresie realizacji instrumentów rynku pracy – bony i realizacji Programu Aktywizacja i Integracja.
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia