Biuletyn Informacji Publicznej

www.kielce.uw.gov.pl

Kontrole prowadzone przez Świętokrzyski Urząd Wojewódzki

Podmiot kontrolowany Data rozpoczęcia
Data zakończenia
Rodzaj i zakres kontroli Wydział kontrolujący
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej; ul. Kielecka 18; 26-020 Chmielnik 21.04.2017
21.04.2017
Kontrola problemowa dotycząca oceny zgodności wykonywanej działalności leczniczej przez zakład z przepisami ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t. j. Dz.U. z 2016 r., poz. 1638 ze zm.) i przepisami wydanymi na jej podstawie
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Kontrola problemowa w Prywatnej Poradnii Kardiologicznej ul. Zagórska 20/25 a, 25-355 Kielce 12.05.2017
12.05.2017
Kontrola problemowa dotycząca oceny zgodności wykonywanej działalności leczniczej przez zakład z przepisami ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t. j. Dz.U. z 2016 r., poz. 1638 ze zm.) i przepisami wydanymi na jej podstawie
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Urząd Gminy Krasocin 05.04.2017
06.04.2017
Kontrola problemowa w Urzędzie Gminy Krasocin
Wydział Prawny, Nadzoru i Kontroli
Urząd Gminy Górno 30.03.2017
31.03.2017
Kontrola problemowa w Urzędzie Gminy Górno
Wydział Prawny, Nadzoru i Kontroli
Urząd Gminy Oksa 10.03.2017
kontrola sprawdzająca z zakresu wykonania przez Gminę Oksa zaleceń pokontrolnych wydanych po kontroli kompleksowej realizacji zadań w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Starostwo Powiatowe w Opatowie 12.04.2017
13.04.2017
Kontrola problemowa w zakresie przygotowania systemu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz sposobu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej w latach 2015-2017
Wydział Prawny, Nadzoru i Kontroli
Kontrola problemowa w NZOZ BETA DENT ul. T.Kościuszki 38, 25-316 KIelce 24.04.2017
24.04.2017
Kontrola problemowa dotycząca oceny zgodności wykonywanej działalności leczniczej przez zakład z przepisami ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t. j. Dz.U. z 2016 r., poz. 1638 ze zm.) i przepisami wydanymi na jej podstawie
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Wojewódzki Inspektorat Weterynari w Kielcach 07.04.2017
14.04.2017
Kontrola dotycząca realizacji wydatków w 2016r.
Wydział Finansów i Budżetu
Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Kielcach 16.03.2017
17.03.2017
Kontrola problemowa w Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej w Kielcach
Wydział Organizacji i Kadr, Wydział Prawny, Nadzoru i Kontroli
Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny Kielce 04.04.2017
13.04.2017
Kontrola działalności finansowo - gospodarczej
Wydział Finansów i Budżetu
Żłobek "Bajka" 31.03.2017
13.04.2017
Dot.: Kontrola problemowa w żłobku „Bajka” w Kielcach dot. wykonania rzeczowego i finansowego zadania realizowanego w ramach Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch – edycja 2016”
Wydział Infrastruktury i Rozwoju
Przychodnia Nowiny Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, ul. Białe Zagłębie 32, 26-052 Nowiny 29.03.2017
29.03.2017
Kontrola problemowa w zakresie stwierdzenia spełniania przez specjalistyczne środki transportu sanitarnego wymagań, o których mowa w art. 161ba ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Kielcach 05.05.2017
08.05.2017
Sprawozdanie dotyczące realizacji wydatków
Wydział Finansów i Budżetu
Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Sandomierzu 27.03.2017
30.03.2017
kontrola sprawdzająca w zakresie funkcjonowania Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Sandomierzu
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Kielcach 13.02.2017
16.02.2017
kontrola problemowa w zakresie funkcjonowania Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Kielcach
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Starostwo Powiatowe w Kielcach 20.03.2017
22.03.2017
Kontrola problemowa w zakresie przygotowania systemu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz sposobu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej w latach 2015-2017
Wydział Prawny, Nadzoru i Kontroli
Straż Miejska w Staszowie 04.05.2017
Kontrola sprawdzająca
Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
Pani Karolina Lasia-Hajduk – tłumacz przysięgły języka niemieckiego 31.03.2017
Kontrola działalności Pani Karoliny Lasia-Hajduk – tłumacza przysięgłego języka niemieckiego
Wydział Prawny, Nadzoru i Kontroli
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej RAMED ul. W. Polskiego 51, 25-375 Kielce 24.04.2017
24.04.2017
Kontrola problemowa dotycząca oceny zgodności wykonywanej działalności leczniczej przez zakład z przepisami ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t. j. Dz.U. z 2016 r., poz. 1638 ze zm.) i przepisami wydanymi na jej podstawie
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Straż Miejska w Opatowie 28.04.2017
Kontrola sprawdzająca
Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
Laboratorium Świętokrzyskie, ul. T. Kościuszki 25 E, 25-316 Kielce 07.04.2017
07.04.2017
Kontrola problemowa dotycząca oceny zgodności wykonywanej działalności leczniczej przez zakład z przepisami ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t. j. Dz.U. z 2016 r., poz. 1638 ze zm.) i przepisami wydanymi na jej podstawie
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Wojewódzka Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Kielcach 20.03.2017
31.03.2017
Kontrola procesu realizacji budżetu w układzie zadaniowym w 2016r.
Wydział Finansów i Budżetu
Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach 15.03.2017
28.03.2017
Kontrola procesu realizacji budżetu w układzie zadaniowym w 2016r.
Wydział Finansów i Budżetu
Stowarzyszenie i Fundacja "Nadzieja Rodzinie", ul. Karczówkowska 36, Kielce 17.02.2017
Kontrola problemowa dot. oceny prawidłowości wykorzystania otrzymanych dotacji z budżetu Wojewody na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej.
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
NZOZ Iwona Kołomańska, ul. Warszawska 154, 25-414 Kielce 20.02.2017
20.02.2017
Kontrola problemowa dotycząca oceny zgodności wykonywanej działalności leczniczej przez zakład z przepisami ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t. j. Dz.U. z 2016 r., poz. 1638 ze zm.) i przepisami wydanymi na jej podstawie
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Opatowie 16.03.2017
17.03.2017
Kontrola problemowa w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Opatowie
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sandomierzu 16.03.2017
17.03.2017
Kontrola problemowa w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Sandomierzu
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Jędrzejowie 08.03.2017
09.03.2017
Kontrola problemowa w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Jędrzejowie
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sędziszowie 01.03.2017
02.03.2017
Kontrola kompleksowa w Miejsko - Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Sędziszowie
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Imielnie 01.03.2017
02.03.2017
Kontrola kompleksowa w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Imielnie
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia