Biuletyn Informacji Publicznej

www.kielce.uw.gov.pl

Kontrole prowadzone przez Świętokrzyski Urząd Wojewódzki

Podmiot kontrolowany Data rozpoczęcia
Data zakończenia
Rodzaj i zakres kontroli Wydział kontrolujący
Dom dla Niepełnosprawnych w Piekoszowie ul. Czarnowska 2a 26-065 Piekoszów 18.10.2017
18.10.2017
Kontrola trwałości projektu nr. 8/2014/PL33/SPPW/IiII/Nr 9/2012
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Stowarzyszenie "Prorew", ul. Szymanowskiego 3/58, 25-361 Kielce 17.11.2017
Kontrola doraźna dot. oceny prawidłowości wykorzystania otrzymanej dotacji z budżetu Wojewody na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej.
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Starostwo Powiatowe w Jędrzejowie 03.11.2017
07.11.2017
Kontrola w zakresie prawidłowego gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa
Wydział Skarbu Państwa i Nieruchomości
Urząd Gminy w Zagnańsku 03.11.2017
06.11.2017
Kontrola problemowa w Urzędzie Gminy w Zagnańsku
Wydział Prawny, Nadzoru i Kontroli
CDP 24 Spółka z o.o. ul.Robotnicza 1/905 25-662 Kielce 27.11.2017
27.11.2017
Kontrola problemowa dotycząca oceny zgodności wykonywanej działalności leczniczej przez zakład z przepisami ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t. j. Dz.U. z 2016 r., poz. 1638 ze zm.) i przepisami wydanymi na jej podstawie
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Dom Pomocy Społecznej w Zochcinku gm. Opatów 26.10.2017
31.10.2017
Kontrola kompleksowa dot. standardów usług w Domu Pomocy Społecznej w Zochcinku gm. Opatów
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Skarżysku Kościelnym 17.10.2017
18.10.2017
Kontrola kompleksowa dotycząca realizacji świadczeń z pomocy społecznej w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Skarżysku Kościelnym
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Ośrodek Pomocy Społecznej w Tarłowie 09.10.2017
11.10.2017
Kontrola problemowa dotycząca realizacji świadczenia wychowawczego w Ośrodku Pomocy Społecznej w Tarłowie
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Ośrodek Pomocy Społecznej w Tarłowie 09.10.2017
11.10.2017
Kontrola kompleksowa dotycząca realizacji świadczeń z pomocy społecznej w Ośrodku Pomocy Społecznej w Tarłowie
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Strawczynie 20.09.2017
21.09.2017
Kontrola sprawdzająca dotycząca realizacji świadczeń z pomocy społecznej w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Strawczynie
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Dom Pomocy Społecznej w Ostrowcu Św. os. Słoneczne 18.09.2017
19.09.2017
Kontrola problemowa dot. standardów usług w Domu Pomocy Społecznej w Ostrowcu Św. os. Słoneczne
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krasocinie 13.09.2017
15.09.2017
Kontrola kompleksowa dotycząca realizacji świadczeń z pomocy społecznej w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Krasocinie
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Dom Pomocy Społecznej w Łagiewnikach gm. Chmielnik 28.08.2017
31.08.2017
Kontrola kompleksowa dot. standardów usług w Domu Pomocy Społecznej w Łagiewnikach gm. Chmielnik
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Michałowie 17.07.2017
19.07.2017
Kontrola kompleksowa dotycząca realizacji świadczeń z pomocy społecznej w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Michałowie
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wiślicy 17.07.2017
19.07.2017
Kontrola kompleksowa dotycząca realizacji świadczeń z pomocy społecznej w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Wiślicy
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Dom dla bezdomnych-placówka zapewniająca całodobową opiekę w Morawianach gm. Bejsce 28.06.2017
30.06.2017
Kontrola kompleksowa dot. świadczonych usług opiekuńczych w "Domu dla bezdomnych-placówce zapewniającej całodobową opiekę" w Morawianach gm. Bejsce
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Wojewódzki Szpital Zespolony ul. Grunwaldzka 45 25-736 Kielce 30.11.2017
01.12.2017
Kontrola problemowa dotycząca oceny zgodności wykonywanej działalności leczniczej przez zakład z przepisami ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t. j. Dz.U. z 2016 r., poz. 1638 ze zm.) i przepisami wydanymi na jej podstawie
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Dom Pomocy Społecznej ul. Szewska 28 26-052 Nowiny 23.11.2017
23.11.2017
Kontrola trwałości projektu nr. 3/2013/PL33/SPPW/IiII/Nr 4/2012
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Dom Pomocy Społecznej ul. Czyżewskiego 1 27-600 Sandomierz 17.11.2017
17.11.2017
Kontrola trwałości projektu nr. 5/2013/PL33/SPPW/IiII/Nr 8/2012
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Dom Pomocy Społecznej Zochcinek 42 27-500 Opatów 26.10.2017
26.10.2017
Kontrola trwałości projektu nr. 1/2013/PL33/SPPW/IiII/Nr 5/2012
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Powiat Buski, ul. Mickiewicza 15, 28-100 Busko-Zdrój Dom Pomocy Społecznej, Zborów 112, 28-131 Solec-Zdrój 04.10.2017
04.10.2017
Kontrola trwałości projektu nr PL33/SPPW/IiII/Nr 11/2012
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Dom Pomocy Społecznej 26-020 Łagiewniki 73 11.08.2017
11.08.2017
Kontrola trwałości projektu nr PL33/SPPW/IiII/Nr 6/2012
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Dom Seniora im. Sue Ryder ul. Szkolna 36 26-015 Pierzchnica 09.08.2017
09.08.2017
Kontrola trwałości projektu nr. 9/2014/PL33/SPPW/IiII/Nr 1/2012
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Prywatna Poradnia Kardiologiczna ul. Zagórska 20/25 A 25-355 Kielce
Kontrola problemowa dotycząca oceny zgodności wykonywanej działalności leczniczej przez zakład z przepisami ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t. j. Dz.U. z 2016 r., poz. 1638 ze zm.) i przepisami wydanymi na jej podstawie
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Salwiko - Chirurgia sp. z o.o. ul.Jana Nowaka Jeziorańskiego 75 25-408 KIelce 07.07.2017
07.07.2017
Kontrola problemowa dotycząca oceny zgodności wykonywanej działalności leczniczej przez zakład z przepisami ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t. j. Dz.U. z 2016 r., poz. 1638 ze zm.) i przepisami wydanymi na jej podstawie
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Powiatowe Centrum Usług Medycznych ul. Żelazna 35 25-014 Kielce 10.11.2017
10.11.2017
Kontrola problemowa dotycząca oceny zgodności wykonywanej działalności leczniczej przez zakład z przepisami ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t. j. Dz.U. z 2016 r., poz. 1638 ze zm.) i przepisami wydanymi na jej podstawie
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Urząd Miasta i Gminy Morawica 05.10.2017
05.10.2017
kontrola kompleksowa wykonywania przez Miasto i Gminę Morawica zadań własnych w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Urząd Miasta i Gminy Jędrzejów 28.09.2017
02.10.2017
Kontrola problemowa w Urzędzie Miasta i Gminy Jędrzejów
Wydział Prawny, Nadzoru i Kontroli
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Staszowie 23.10.2017
23.10.2017
kontrola problemowa realizacji zadania własnego powiatu staszowskiego, wynikającego z art. 19 pkt 12 oraz art. 47 ustawy o pomocy społecznej polegającego na prowadzeniu ośrodków interwencji kryzysowej i świadczeniu interwencji kryzysowej
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Urząd Gminy Pawłów 18.09.2017
18.09.2017
kontrola kompleksowa realizacji przez Gminę Pawłów zadań własnych w zakresie ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia

Wybierz Strony