Biuletyn Informacji Publicznej

www.kielce.uw.gov.pl

Kontrole prowadzone przez Świętokrzyski Urząd Wojewódzki

Podmiot kontrolowany Data rozpoczęcia
Data zakończenia
Rodzaj i zakres kontroli Wydział kontrolujący
Pani Elżbieta Michow tłumacz przysięgły języka bułgarskiego
Kontrola działalności Pani Elżbiety Michow tłumacza przysięgłego języka bułgarskiego
Pani Dorota Wacnik tłumacz przysięgły języka francuskiego
Kontrola działalności Pani Doroty Wacnik tłumacza przysięgłego języka francuskiego.
Urząd Gminy w Łoniowie, Starostwo Powiatowe w Sandomierzu, Komenda Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Skarżysku – Kamiennej, Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Skarżysku – Kamiennej, Starostwo Powiatowe w Skarżysku – Kamiennej, Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Skarżysku - Kamiennej.
Informacja Oddziału Kontroli Finansowej w zakresie kontroli przeprowadzonych w miesiącu KWIETNIU 2008r.
Wydział Finansów i Budżetu
Urząd Miasta i Gminy Chmielnik
Kontrola w Urzędzie Miasta i Gminy Chmielnik w zakresie: <br>
- organizacji przyjmowania oraz sposobu załatwiania skarg i wniosków, <br>
- przestrzegania przez radnych gminy oraz służby Burmistrza Miasta i Gminy obowiązku składania o
Urząd Miasta i Gminy Busko-Zdrój
Kontrola w Urzędzie Miasta i Gminy Busko-Zdrój w zakresie:<br>
- organizacji przyjmowania oraz sposobu załatwiania skarg i wniosków, <br>
- przestrzegania przez radnych gminy oraz służby Burmistrza Miasta i Gminy - obowiązku składani
Urząd Gminy w Brodach
Kontrola w Urzędzie Gminy w Brodach w zakresie:<br>
- organizacji przyjmowania oraz sposobu załatwiania skarg
i wniosków,<br>
- przestrzegania przez radnych gminy oraz służby Wójta Gminy - obowiązku składania oświadczeń o swoim
Urząd Gminy w Mircu
Kontrola w Urzędzie Gminy w Mircu w zakresie:<br>
• organizacji przyjmowania oraz sposobu załatwiania skarg
i wniosków, <br>
• przestrzegania przez radnych gminy oraz służby Wójta Gminy - obowiązku terminowego składania oświadc
Przedsiębiorstwo Handlowo Produkcyjne ,,PRIMEX” Cyran Stanisław ul. Bałtowska 289, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski
Wystąpienie pokontrolne - Przedsiębiorstwo Handlowo Produkcyjne ,,PRIMEX” Cyran Stanisław ul. Bałtowska 289, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Pani Jolanta Gajek tłumacz przysięgły języka niemieckiego
Kontrola działalności Pani Jolanty Gajek tłumacza przysięgłego języka niemieckiego
Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach
Kontrola w Urzędzie Miasta i Gminy w Daleszycach w zakresie:<br>
- organizacji przyjmowania oraz sposobu załatwiania skarg
i wniosków, <br>
- przestrzegania przez radnych gminy oraz służby Burmistrza - obowiązku składania oświa
Urząd Gminy w Pierzchnicy
Kontrola w w Urzędzie Gminy w Pierzchnicy w zakresie: <br>
- organizacji przyjmowania oraz sposobu załatwiania skarg
i wniosków,<br>
- przestrzegania przez radnych gminy oraz służby Wójta Gminy - obowiązku składania oświadczeń
Pan Janusz Korona tłumacz przysięgły języka francuskiego
Kontrola działalności Pana Janusza Korony tłumacza przysięgłego języka francuskiego
Urząd Gminy w Słupi, Starostwo Powiatowe w Końskich, Urząd Gminy w Solcu – Zdroju, Urząd Gminy w Nowym Korczynie, Starostwo Powiatowe w Ostrowcu–Świętokrzyskim, Urząd Gminy w Michałowie, Komendzia Powiatowa Panstwowej Straży Pożarnej w Pińczowie, Urządzie Gminy w Kunowie.
Informacja Oddziału Kontroli Finansowej w zakresie kontroli przeprowadzonych w miesiącu MARCU 2008r.
Wydział Finansów i Budżetu
Starostwo Powiatowe w Jędrzejowie
Realizacja zadań Obrony Cywilnej
1. Ocena działalności szkoleniowej w 2006-2008 roku
2. Ocena działalności popularyzacyjnej za lata 2006 – 2008
Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
Kontrole realizacji zadań obrony cywilnej realizowanych przez urzędy gmin (luty-marzec)
Prawidłowość wykonania dokumentacji zapewnienia funkcjonowania publicznych urządzeń zaopatrzenia w wodę oraz zabezpieczenie ujęć i sztucznych krytych zbiorników wody pitnej.
Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
Pani Jolanta Majkowska tłumacz przysięgły języka niemieckiego
Kontrola działalności Pani Jolanty Majkowskiej tłumacza przysięgłego języka niemieckiego
Urząd Gminy w Mniowie
Kontrola w Urzędzie Gminy w Mniowie w zakresie:<br>
- organizacji przyjmowania oraz sposobu załatwiania skarg
i wniosków,<br>
- przestrzegania przez radnych gminy oraz służby Wójta Gminy - obowiązku składania oświadczeń o swoim
Urząd Gminy w Miedzianej Górze
Kontrola w Urzędzie Gminy w Miedzianej Górze w zakresie: <br>
- organizacji przyjmowania oraz sposobu załatwiania skarg
i wniosków, <br>
- przestrzegania przez radnych gminy oraz służby Wójta Gminy - obowiązku składania oświadc
P.P.H.U. „SUBOR” ul. Towarowa 40, 28-200 Staszów
Wystąpienie pokontrolne z kontroli P.P.H.U. „SUBOR” ul. Towarowa 40, 28-200 Staszów przeprowadzonej w dniu 2008-03-07.
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Starostwo Powiatowe w Pińczowie ul. Zacisze 5 (Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami, ul. Złota 7), 28-400 Pińczów
W zakresie prawidłowości gospodarowania zasobem nieruchomości Skarbu Państwa.
Wydział Infrastruktury i Rozwoju
Świętokrzyski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Kielcach, Komenda Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Końskich, Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska.
Informacja Oddziału Kontroli Finansowej w zakresie kontroli przeprowadzonych w miesiącu lutym 2008r.
Wydział Finansów i Budżetu
Urząd Gminy w Piekoszowie
Kontrola w Urzędzie Gminy w Piekoszowie w zakresie: <br>
- organizacji przyjmowania oraz sposobu załatwiania skarg
i wniosków,<br>
- przestrzegania przez radnych gminy oraz służby Wójta Gminy - obowiązku składania oświadczeń o
Urząd Miasta i Gminy Małogoszcz
Kontrola w Urzędzie Miasta i Gminy Małogoszcz w zakresie: <br>
- organizacji przyjmowania oraz sposobu załatwiania skarg i wniosków, <br>
- przestrzegania przez radnych gminy oraz służby Burmistrza Miasta i Gminy obowiązku składania
Pani Maria Szura tłumacz przysięgły języka hiszpańskiego
Kontrola działalności Pani Marii Szura tłumacza przysięgłego języka hiszpańskiego
Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Kielcach
Kontrola w Wojewódzkim Inspektoracie Weterynarii w Kielcach w zakresie:<br>
• trybu przyjmowania, sposobu rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków wpływających do Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii w Kielcach w 2007 i 2008 roku,<br&g
Pani Marlena Kurczyńska-Cała tłumacz przysięgły języka niemieckiego
Kontrola działalności Pani Marleny Kurczyńskiej-Cała tłumacza przysięgłego języka niemieckiego
Urząd Miasta i Gminy Stąporków
Kontrola w Urzędzie Miasta i Gminy Stąporków w zakresie:<br>
- organizacji przyjmowania oraz sposobu załatwiania skarg
i wniosków, <br>
- przestrzegania przez radnych gminy oraz służby Burmistrza Miasta i Gminy obowiązku skład
Urząd Gminy w Bliżynie
Kontrola w Urzędzie Gminy w Bliżynie w zakresie:<br>
- organizacji przyjmowania oraz sposobu załatwiania skarg
i wniosków, <br>
- przestrzegania przez radnych gminy oraz służby Wójta Gminy obowiązku składania oświadczeń o swoim
Szpital Powiatowy w Chmielniku, Świętokrzyskie Centrum Matki i Noworodka w Kielcach,ZOZ w Busku Zdroju, ZOZ w Jedrzejowie, SP ZOZ w Kazimierzy Wielkiej, SP ZOZ w Końskich, SP ZOZ w Opatowie, ZOZ w Ostrowcu Św., ZOZ w Pińczowie, SP ZOZ w Sandomierzu, ZOZ w Skarżysku-Kam., PZOZ w Starachowicach, SP ZOZ w Staszowie, ZOZ we Włoszczowie.
Informacja Oddziału Kontroli Finansowej w zakresie kontroli przeprowadzonych w miesiącu styczniu 2008r.
Wydział Finansów i Budżetu
Pani Elżbieta Niemczyn tłumacz przysięgły języka niemieckiego
Kontrola działalności Pani Elżbiety Niemczyn tłumacza przysięgłego języka niemieckiego