Biuletyn Informacji Publicznej

www.kielce.uw.gov.pl

Kontrole prowadzone przez Świętokrzyski Urząd Wojewódzki

Podmiot kontrolowany Data rozpoczęcia
Data zakończenia
Rodzaj i zakres kontroli Wydział kontrolujący
Szpital Powiatowy w Chmielniku, Świętokrzyskie Centrum Matki i Noworodka w Kielcach, ZOZ w Busku Zdroju, ZOZ w Jedrzejowie, SP ZOZ w Kazimierzy Wielkiej, SP ZOZ w Konskich, SP ZOZ w Opatowie, ZOZ w Ostrowcu Św., ZOZ w Pińczowie, SP ZOZ w Sandomierzu, ZOZ w Skarżysku-Kam., PZOZ w Starachowicach, SP ZOZ w Staszowie, ZOZ we Włoszczowie.
Informacja Oddziału Kontroli Finansowej w zakresie kontroli przeprowadzonych w miesiącu styczniu 2008r.
Wydział Finansów i Budżetu
Urząd Gminy Obrazów
Kontrola problemowa w Urzędzie Gminy w Obrazowie w zakresie:
1. organizacji przyjmowania oraz sposobu załatwiania skarg i wniosków,
2. organizacji i zakresu działania organu wykonawczego gminy (zarządzenia Wójta Gminy). <br>

Wybierz Strony