Biuletyn Informacji Publicznej

www.kielce.uw.gov.pl

Kontrole prowadzone przez Świętokrzyski Urząd Wojewódzki

Podmiot kontrolowany Data rozpoczęcia
Data zakończenia
Rodzaj i zakres kontroli Wydział kontrolujący
Dom Pomocy Społecznej we Włoszczowie, ul. Koniecpolska 20
Kontrola dot. sprawdzenia jakości świadczonych usług na rzecz mieszkańców Domu Pomocy Społecznej we Włoszczowie, ul. Koniecpolska 20
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Dom Pomocy Społecznej we Włoszczowie,
Kontrola dot. sprawdzenia jakości świadczonych usług na
rzecz mieszkańców Domu Pomocy Społecznej we Włoszczowie.
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Starostwo Powiatowe w Końskich
Protokół z kontroli - realizacja zadań Obrony Cywilnej (Ochrony Ludności)
Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
Zespół Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Stawie Kunowskim
Protokół z kontroli doraźnej przeprowadzonej w Zespole Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Stawie Kunowskim.
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Starostwo Powiatowe w Kazimierzy Wielkiej
Protokół z kontroli przeprowadzonej w Starostwie Powiatowym w Kazimierzy Wielkiej w zakresie gospodarowania zasobem nieruchomosci Skarbu Panstwa.
Wydział Infrastruktury i Rozwoju
Urząd Gminy w Bogorii
Kontrola w Urzędzie Gminy w Bogorii w zakresie:<br>
- organizacji przyjmowania oraz sposobu załatwiania skarg i wniosków, <br>
- przestrzegania przez radnych gminy oraz służby wójta - obowiązku składania oświadczeń o swoim stanie maj
2 jednostki samorządu terytorialnego
Informacja z kontroli przeprowadzonych w miesiącu marcu 2007r.
Wydział Finansów i Budżetu
Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego
Sprawozdanie z kontroli - ocena realizacji zadań wykonywanych w zakresie prowadzenia rejestru przedsiębiorców prowadzących kursy dokształcające dla kierowców wykonujących przewóz towarów niebezpiecznych.
Wydział Infrastruktury i Rozwoju
Kontrole Tłumaczy Przysięgłych
Wystąpienia pokontrolne oraz protokoły z kontroli 3 Tłumaczy Przysięgłych
Świętokrzyskie Stowarzyszenie Przewoźników Drogowych w Kielcach
Protokół z kontroli - dotyczy oceny sposobu prowadzenia nauczania.
Wydział Infrastruktury i Rozwoju
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Solcu-Zdroju
Kontrola problemowa - funkcjonowanie Systeu Informatycznego dla JOPS w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Solcu-Zdroju
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
3 jednostki samorządu terytorialnego
Informacja z przeprowadzonych kontroli w miesiącu lutym 2007r.
Wydział Finansów i Budżetu
Rodzinny Dom Dziecka Nr 2 w Kielcach
Protokół z kontroli przeprowadzonej w Rodzinnym Domu Dziecka Nr 2 w Kielcach dot. standardów usług. Ocena placówki, ocena przygotowania placówki opiekuńczo-wychowawczej
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Dom Pomocy Społecznej w Starachowicach
Kontrola dot. sprawdzenia w jaki sposób sprawowana jest bezpośrednia opieka nad mieszkańcem Domu Pomocy Społecznej w Starachowicach.
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Powiatowy Urząd Pracy w Jędrzejowie
Kontrola problemowa w Powiatowym Urzędzie Pracy w Jędrzejowie
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Wielofunkcyjna Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w Nieskurzowie Nowym
Zalecenia pokontrolne dla Wielofunkcyjnej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Nieskurzowie Nowym
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Jednostki samorządu terytorialnego
Sprawozdanie z realizacji zadań w 2006r.
Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bodzentynie
Zalecenia pokontrolne dotyczące funkcjonowania Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bodzentynie
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
4 jednostki samorządu terytorialnego
Informacja z przeprowadzonych kontroli w miesiącu styczniu 2007r.
Wydział Finansów i Budżetu
7 jednostek kontrolowanych
Kontrole przeprowadzone przez Wydział Zarządzania Funduszami
Europejskimi w 2007 roku
Ośrodek Pomocy Społecznej w Samborcu
Kontrola problemowa
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Tłumacz przysięgły języka rosyjskiego Pani Czesława Grudzień
Działalność tłumacza przysięgłego w zakresie prawidłowości i rzetelności
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sitkówce-Nowinach
Kontrola problemowa
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Powiatowy Urząd Pracy we Włoszczowie
Kontrola problemowa w Powiatowym Urzędzie Pracy we Włoszczowie
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Protokoły i sprawozdania z kontroli zewnętrznych
Realizacja z wykonywanych kontroli
29 jednostek kontrolowanych
Wykaz kontroli przeprowadzonych w 2006r. przez Wydział Zarządzania Funduszami Europejskimi w związku z realizacją ZPORR w województwie świętokrzyskim
Świętokrzyski Urząd Wojewódzki oraz organy i jednostki organizacyjne podległe, podporządkowane i nadzorowane przez Wojewodę Świętokrzyskiego
Zarządzenie dot. kontroli w Świętokrzyskim Urzędzie Wojewódzkim oraz kontroli organów i jednostek organizacyjnych podległych, podporządkowanych i nadzorowanych przez Wojewodę Świętokrzyskiego
Wojewoda, Wicewojewoda
75 jednostek kontrolowanych
Realizacja kontroli zewnętrznych
Wydział Infrastruktury i Rozwoju
Komórki organizacyjne Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego
Sprawozdanie z wykonania kontroli wewnętrznych w Świętokrzyskim Urzędzie Wojewódzkim
Wydział Organizacji i Kadr
49 jednostek kontrolowanych
Wykaz kontroli przeprowadzonych w 2005r. przez Biuro Zarządzania Funduszami Europejskimi w związku z realizacją ZPORR w województwie świętokrzyskim

Wybierz Strony