Biuletyn Informacji Publicznej

www.kielce.uw.gov.pl

Kontrole prowadzone przez Świętokrzyski Urząd Wojewódzki

Podmiot kontrolowany Data rozpoczęcia
Data zakończenia
Rodzaj i zakres kontroli Wydział kontrolujący
Ośrodek Rehabilitacyjno-Wypoczynkowy POLANIKA, Chrusty, ul. Laskowa 95, 26-050 Zagnańsk 11.03.2022
11.03.2022
informacja o wynikach kontroli ośrodka turnusów rehabilitacyjnych Ośrodka Rehabilitacyjno-Wypoczynkowego POLANIKA, Chrusty, ul. Laskowa 95, 26-050 Zagnańsk
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Urząd Gminy w Kijach 14.02.2022
16.02.2022
Kontrola dotycząca prawidłowości wykorzystania dotacji przekazanych z budżetu państwa Gminie Kije na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych ustawami, jak również sposobu odprowadzania dochodów uzyskiwanych w związku z realizacją tych zadań w 2021 roku
Wydział Finansów i Budżetu
Urząd Gminy Dwikozy 17.02.2022
18.02.2022
Kontrola problemowa zadań realizowanych przez Radę Gminy Dwikozy
Wydział Prawny, Nadzoru i Kontroli
Starostwo Powiatowe w Starachowicach 24.11.2021
26.11.2021
Ocena realizacji zadań wykonywanych przez Starostę Starachowickiego w zakresie realizacji przepisów Prawa budowlanego zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa
Wydział Infrastruktury i Rozwoju
Urząd Miasta Kielce 22.09.2021
24.09.2021
Ocena realizacji zadań wykonywanych przez Prezydenta Miasta Kielce w zakresie realizacji przepisów Prawa budowlanego zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
Wydział Infrastruktury i Rozwoju
tłumacz przysięgły języka angielskiego 28.02.2022
kontrola problemowa działalności tłumacza przysięgłego języka angielskiego
Wydział Prawny, Nadzoru i Kontroli
Urząd Miasta i Gminy Wodzisław 01.03.2022
02.03.2022
Kontrola problemowa zadań realizowanych przez Radę Gminy Wodzisław
Wydział Prawny, Nadzoru i Kontroli
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA im. św. Jana Pawła II ul. Wojska Polskiego 51 25-375 Kielce 29.09.2021
30.09.2021
Przedmiotem kontroli była ocena zgodności wykonywanej działalności leczniczej z przepisami ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej ( Dz.U. z 2021 r., poz. 711 ze zm. ) i przepisami wydanymi na jej podstawie.
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Przedsiębiorstwo Usług Porządkowych ,,MAAG” Krzysztof Buszko, ul. Hauke Bosaka 1, 25-217 Kielce 03.03.2022
08.03.2022
Kontrola problemowa w zakresie spełniania ustawowych warunków określonych dla zakładów pracy chronionej przeprowadzona w PUP "MAAG" Kielce
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Wystąpienie pokontrolne Ośrodek Rehabilitacyjno-Wypoczynkowy ,,ECHO'', Cedzyna 44c, 25-900 Górno 04.03.2022
08.03.2022
kontrola problemowa ośrodka turnusów rehabilitacyjnych Ośrodek Rehabilitacyjno-Wypoczynkowy ,,ECHO'', Cedzyna 44c, 25-900 Górno
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Specjalistyczny Gabinet Lekarski dr n. med. Anna Trzebińska, ul. Jagiellońska 92, 25-734 Kielce 11.02.2022
11.02.2022
Przedmiotem kontroli była ocena zgodności wykonywanej działalności leczniczej z przepisami ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej ( Dz.U. z 2021 r., poz. 711 ze zm. ) i przepisami wydanymi na jej podstawie.
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pacanowie 28.12.2021
28.12.2021
Kontrola problemowa z zakresu eksploatacji systemu informatycznego w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Pacanowie
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Urząd Miasta w Jędrzejowie 24.11.2021
14.12.2021
Kontrola kompleksowa w zakresie realizacji przez Gminę Jędrzejów zadań własnych wynikających z art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. u. z 2021 r., poz. 1249)
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Urząd Gminy w Łubnicach 20.10.2021
27.10.2021
Kontrola kompleksowa w zakresie realizacji przez Gminę Łubnice zadań własnych wynikających z art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. u. z 2021 r., poz. 1249)
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Urząd Miasta i Gminy Nowy Korczyn 24.11.2021
10.12.2021
Kontrola zadania realizowanego przez gminę w ramach Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2019-2020 z Funduszu Solidarnościowego.
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Urząd Miasta i Gminy w Klimontowie 08.02.2022
10.02.2022
Kontrola dotycząca prawidłowości wykorzystania dotacji przekazanych z budżetu państwa Gminie Klimontów na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych ustawami, jak również sposobu odprowadzania dochodów uzyskiwanych w związku z realizacją tych zadań w 2021 roku.
Wydział Finansów i Budżetu
Urząd Gminy w Fałkowie 31.01.2022
02.02.2022
Kontrola dotycząca prawidłowości wykorzystania dotacji przekazanych z budżetu państwa Gminie Fałków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych ustawami, jak również sposobu odprowadzania dochodów uzyskiwanych w związku z realizacją tych zadań w 2021 roku. Okres objęty
Wydział Finansów i Budżetu
Kontrola problemowa Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Kielcach 15.11.2021
31.12.2021
Kontrola problemowa Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Kielcach
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Starostwo Powiatowe we Włoszczowie 04.11.2021
14.12.2021
Kontrola problemowa w zakresie realizacji zadań starosty wynikających z art. 122 ust.1 pkt 1 ustawy o kierujących pojazdami
Wydział Infrastruktury i Rozwoju
Zakład Aktywności Zawodowej Caritas Diecezji Kieleckiej, ul. Wesoła 52A, 25-363 Kielce 17.12.2021
21.12.2021
Kontrola problemowa w zakresie spełniania ustawowych obowiązków określonych dla zakładów aktywności zawodowej
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Kielcach 12.01.2022
21.01.2022
Kontrola dotycząca działalności finansowo – gospodarczej jednostki oraz procesu realizacji budżetu w układzie zadaniowym w Wojewódzkim Inspektoracie Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Kielcach w 2021 r.
Wydział Finansów i Budżetu
STW System Sp. z o. o., ul. Ściegiennego 252, 25-116 Kielce 08.12.2021
10.12.2021
Kontrola problemowa w zakresie spełniania ustawowych warunków określonych dla zakładów pracy chronionej przeprowadzona w STW System Sp z o. o.
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Gmina Nowiny 18.11.2021
17.12.2021
Kontrola problemowa w zakresie raelizacji zapisów ustawy o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej
Wydział Infrastruktury i Rozwoju
Gmina Morawica 30.08.2021
30.09.2021
Kontrola problemowa w zakresie raelizacji zapisów ustawy o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej
Wydział Infrastruktury i Rozwoju
tłumacz przysięgły języka chorwackiego i serbskiego 30.12.2021
31.12.2021
kontrola problemowa działalności tłumacza przysięgłego języka chorwackiego i serbskiego
Wydział Prawny, Nadzoru i Kontroli
Powiatowy Urząd Pracy we Włoszczowie 22.11.2021
13.12.2021
Kontrola problemowa PUP we Włoszczowie, przeprowadzona zdalnie w siedzibie ŚUW w Kielcach w zakresie procedury przyznawania dodatku aktywizacyjnego oraz procedury administracyjnej
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Szpital Specjalistyczny Artmedik ul. Małogoska 25 28-300 Jędrzejów 23.11.2021
24.11.2021
Kontrola dotycząca oceny zgodności wykonywanej działalności leczniczej z przepisami ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2021 r., poz. 711) i przepisami wydanymi na jej podstawie.
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
tłumacz przysięgły języka angielskiego 17.12.2021
kontrola problemowa tłumacza przysięgłego języka angielskiego Wydział Prawny, Nadzoru i Kontroli
tłumacz przysięgły języka hiszpańskiego 20.12.2021
Kontrola problemowa tłumacza przysięgłego języka hiszpańskiego Wydział Prawny, Nadzoru i Kontroli
Dom dla Niepełnosprawnych ul. Czarnowska 2a 26-065 Piekoszów 10.12.2021
10.12.2021
Przedmiotem kontroli było badanie trwałości realizacji projektu PL33/SPPW/IiII/Nr9/2012
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia