Biuletyn Informacji Publicznej

www.kielce.uw.gov.pl

Kontrole prowadzone przez Świętokrzyski Urząd Wojewódzki

Podmiot kontrolowany Data rozpoczęcia
Data zakończenia
Rodzaj i zakres kontroli Wydział kontrolujący
Rada Powiatu Ostrowieckiego 16.11.2020
20.11.2020
Kontrola problemowa Rady Powiatu Ostrowieckiego
Wydział Prawny, Nadzoru i Kontroli
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Chęcinach 19.11.2020
20.11.2020
Kontrola problemowa dot. realizacji świadczeń rodzinnych w MGOPS w Chęcinach
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krasocinie 25.09.2020
20.11.2020
Kontrola problemowa dot. realizacji świadczeń wychowawczych w GOPS w Krasocinie
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rudzie Malenieckiej 16.09.2020
18.09.2020
Kontrola kompleksowa dot. realizacji świadczeń z zakresu pomocy społecznej w GOPS w Rudzie Malenieckiej
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Seceminie 08.09.2020
10.09.2020
Kontrola kompleksowa dot. realizacji świadczeń z zakresu pomocy społecznej w GOPS w Seceminie
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Wójt Gminy Górno 14.12.2020
18.12.2020
kontrola problemowa Wójta Gminy Górno
Wydział Prawny, Nadzoru i Kontroli
Zakład Kompleksowych Domowych Świadczeń Zdrowotnych i Promocji Zdrowia „Zdrowie”, ul. Karczówkowska 45, 25-713 Kielce 09.12.2020
10.12.2020
Kontrola w zakresie spełniania ustawowych warunków określonych dla zakładów pracy chronionej przeprowadzona w ZKDŚZiPZ "Zdrowie"
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
tłumacz przysięgły języka ukraińskiego 30.11.2020
04.12.2020
kontrola działalności tłumacza przysięgłego języka ukraińskiego
Wydział Prawny, Nadzoru i Kontroli
Burmistrz Miasta i Gminy Radoszyce 07.12.2020
11.12.2020
kontrola problemowa Burmistrza Miasta i Gminy Radoszyce
Wydział Prawny, Nadzoru i Kontroli
Rada Powiatu Skarżyskiego 23.11.2020
27.01.2021
kontrola problemowa w Radzie Powiatu Skarżyskiego Wydział Prawny, Nadzoru i Kontroli
Zespól Charytatywny Caritas Parafii św. Józefa w Skarżysku Kamiennej 18.12.2020
18.12.2020
Kontrola w trybie zwykłym w zakresie oceny prawidłowości wykorzystania dotacji wojewody świętokrzyskiego przez organizację pozarządową na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej.
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Stowarzyszenie Wiedza i Rozwój - Skarżysko Kamienna 21.12.2020
21.12.2020
Kontrola w trybie zwykłym w zakresie oceny prawidłowości wykorzystania dotacji wojewody świętokrzyskiego przez organizację pozarządową na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej.
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Centrum Rehabilitacji i Medycyny Naturalnej „ZŁOTY ZDRÓJ”, ul. Krakowska 7A, 28-131 Solec-Zdrój 08.10.2020
09.10.2020
Kontrola problemowa przeprowadzona w Centrum Rehabilitacji i Medycyny Naturalnej „ZŁOTY ZDRÓJ” w zakresie prawidłowości organizowania turnusów rehabilitacyjnych
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Urząd Miasta i Gminy w Skalbmierzu 14.10.2020
14.10.2020
Kontrola kompleksowa w zakresie realizacji przez Miasto i Gminę Skalbmierz zadań własnych wynikających z art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz.U. z 2020 r. poz. 218)
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Busku-Zdroju. 17.12.2020
21.12.2020
Kontrola dotycząca prawidłowości wykorzystania dotacji celowych przekazanych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych ustawami przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Busku - Zdroju w 2019 roku.
Wydział Finansów i Budżetu
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Pińczowie 16.11.2020
19.11.2020
Kontrola dotycząca prawidłowości wykorzystania dotacji celowych przekazanych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych ustawami, jak również sposobu odprowadzania dochodów uzyskiwanych w związku z realizacją tych zadań w 2019 r.
Wydział Finansów i Budżetu
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Skarżysku- Kamiennej. 17.12.2020
21.12.2020
Kontrola dotycząca prawidłowości wykorzystania dotacji celowych przekazanych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych ustawami przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Skarżysku- Kamiennej w 2019 roku.
Wydział Finansów i Budżetu
Urząd Gminy w Solcu - Zdroju. 21.09.2020
25.09.2020
Kontrola dotycząca prawidłowości wykorzystania dotacji celowych przekazanych z budżetu państwa Gminie Solec-Zdrój na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych ustawami, jak również sposobu odprowadzania dochodów uzyskiwanych w związku z realizacją tych zadań w 2019 r. oraz prawidłowości realizacji programu Rodzina 500 plus.
Wydział Finansów i Budżetu
Biuro Administracyjno-Gospodarcze 24.11.2020
26.11.2020
Kontrola dotycząca prawidłowości stosowania przez Biuro Administracyjno-Gospodarcze Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach w 2020 roku przepisów wynikających z ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych2 oraz pozostałych aktów wykonawczych wydanych na jej podstawie.
Wydział Finansów i Budżetu
Starostwo Powiatowe w Starachowicach 09.12.2020
14.12.2020
Kontrola dotycząca prawidłowości wykorzystania dotacji celowych przekazanych z budżetu państwa Powiatowi Starachowickiemu na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych ustawami, jak również sposobu odprowadzania dochodów uzyskiwanych w związku z realizacją tych zadań w 2019 r.
Wydział Finansów i Budżetu
"AMID PRESTIGE. MIKOŁAJCZYK & MICHOŃ. SPÓŁKA JAWNA", Chrusty, ul. Laskowa 93, 26-050 Zagnańsk 19.11.2020
20.11.2020
Kontrola w zakresie spełniania ustawowych warunków określonych dla zakładów pracy chronionej przeprowadzona w zakładzie Amid Prestige
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Przedsiębiorstwo Handlowo - Wytwórcze „STARPOL” E. Płusa i I. Płusa Spółka Jawna, ul. Radomska 39a, 27-200 Starachowice 20.10.2020
20.10.2020
Kontrola w zakresie spełniania ustawowych warunków określonych dla zakładów pracy chronionej przeprowadzona w PHW "STARPOL"
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Starostwo Powiatowe w Busku-Zdroju 01.12.2020
04.12.2020
Kontrola dotycząca prawidłowości wykorzystania dotacji celowych przekazanych z budżetu państwa Powiatowi Buskiemu na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych ustawami, jak również sposobu odprowadzania dochodów uzyskiwanych w związku z realizacją tych zadań w 2019 r.
Wydział Finansów i Budżetu
Urząd Gminy Łopuszno 01.12.2020
04.12.2020
Kontrola dotycząca prawidłowości wykorzystania dotacji celowych przekazanych z budżetu państwa Gminie Łopuszno na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych ustawami, jak również sposobu odprowadzania dochodów uzyskiwanych w związku z realizacją tych zadań w 2019 r.
Wydział Finansów i Budżetu
Stowarzyszenie "Spinacz" 16.11.2020
16.11.2020
Kontrola w trybie zwykłym w zakresie oceny prawidłowości wykorzystania dotacji wojewody świętokrzyskiego przez organizację pozarządową na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej.
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Polski Komitet Pomocy Społecznej - Oddział w Ostrowcu Św. 16.10.2020
16.12.2019
Kontrola w trybie zwykłym w zakresie oceny prawidłowości wykorzystania dotacji wojewody świętokrzyskiego przez organizację pozarzadową na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej.
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Rada Miasta Kielce 07.12.2020
08.12.2020
kontrola problemowa w Radzie Miasta Kielce
Wydział Prawny, Nadzoru i Kontroli
Rada Powiatu w Kielcach 26.11.2020
01.12.2020
kontrola problemowa w Radzie Powiatu w Kielcach
Wydział Prawny, Nadzoru i Kontroli
tłumacz przysięgły języka angielskiego 25.11.2020
kontrola działalności tłumacza przsięgłego języka angielskiego
Wydział Prawny, Nadzoru i Kontroli
Urząd Miasta w Ostrowcu Świętokrzyskim 23.11.2020
25.11.2020
Kontrola dotycząca prawidłowości wykorzystania dotacji celowych przekazanych z budżetu państwa Gminie Ostrowiec Świętokrzyski na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych ustawami, jak również sposobu odprowadzania dochodów uzyskiwanych w związku z realizacją tych zadań w 2019 r.
Wydział Finansów i Budżetu