Biuletyn Informacji Publicznej

www.kielce.uw.gov.pl

Kontrole prowadzone przez Świętokrzyski Urząd Wojewódzki

Podmiot kontrolowany Data rozpoczęcia
Data zakończenia
Rodzaj i zakres kontroli Wydział kontrolujący
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sandomierzu.
Protokół z kontroli problemowej w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Sandomierzu. Kontrola dotyczyła oceny stopnia realizacji wybranych zadań powiatu z zakresu pomocy społecznej.
"Stowarzyszenie Rodzina Bez Przemocy" w Kielcach
Protokół z kontroli problemowej przeprowadzonej w Stowarzyszeniu "Rodzina Bez Przemocy" w Kielcach w dniu 21 listopada 2011 r.
Starostwo Powiatowe w Kazimierzy Wielkiej
Kontrola problemowa w Starostwie Powiatowym w Kazimierzy Wielkiej w zakresie prawidłowości gospodarowania zasobem nieruchomości Skarbu Państwa, w tym: ewidencjonowanie zasobu nieruchomości oraz nieruchomości SP oddanych w użytkowanie wieczyste, plan wykor
Pan Ryszard Kazimierski tłumacz przysięgły języka rosyjskiego
Kontrola problemowa działalności Pana Ryaszarda Kazimierskiego - tłumacza przysięgłego języka rosyjskiego.<br>
Pan Witold Lech tłumacz przysięgły języka angielskiego
Kontrola problemowa działalności Pana Witolda Lecha tłumacza przysięgłego języka angielskiego<br>
Pan Paweł Czerwiński - tłumacz przysięgły języka francuskiego
kontrola problemowa działalności Pana Pawła Czerwińskiego tłumacza przysięgłego języka francuskiego<br>
Pani Mieczysława Łach tłumacz przysięgły języka rosyjskiego
Kontrola problemowa działalności Pani Mieczysławy Łach tłumacza przysięgłego języka rosyjskiego<br>
PanaTomasz Kobuszewski - tłumacz przysięgły języka rosyjskiego
Kontrola problemowa Pana Tomasza Kobuszewskiego - tłumacza przysięgłego języka rosyjskiego<br>
Pani Anna Nowakowska-Głuszak tłumacz przysięgły języka hiszpańskiego
kontrola problemowa działalności Pani Anny Nowakowskiej-Głuszak tłumacza przysięgłego języka hiszpańskiego<br>
Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe „TARTAK” Zakład Pracy Chronionej Stanisław Skawiński, Smyków 72, 26-260 Fałków.
Kontrola problemowa przeprowadzona w PPHU „TARTAK" w zakresie spełniania warunków określonych dla zakładów pracy chronionej.
Pan Mirosław Chmiel tłumacz przysięgły języka angielskiego
Kontrola problemowa działalności Pana Mirosława Chmiela - tłumacza przysięgłego języka angielskiego.<br>
Pania Dorota Królikowska tłumacz przysięgły języka niemieckiego
Kontrola problemowa działalności Pani Doroty Królikowskiej tłumacza przysięgłego języka niemieckiego.<br>
Pani Agnieszka Kosowska tłumacz przysięgły języka niemieckiego
Kontrola problemowa działalności Pani Agnieszki Kosowskiej tłumacza przysięgłego języka niemieckiego.<br>
Pani Weronika Rutkowska tłumacz przysięgły języka niemieckiego
Kontrola problemowa działalności Pani Weroniki Rutkowskiej - tłumacza przysięgłego języka niemieckiego.<br>
Pani Maria Mendala tłumacz przysięgły języka rosyjskiego
Kontrola problemowa działalności Pani Marii Mendali - tłumacza przysięgłego języka rosyjskiego.<br>
Pan Piotr Ryba tłumacz przysięgły języka angielskiego
kontrola działalności Pana Piotra Ryby - tłumacza przysięgłegi języka angielskiego<br>
Pani Grażyna Sokołowska - tłumacz przysięgły języka angielskiego
kontrola działalności Pani Grażyny Sokołowskiej - tłumacza przysięgłego języka angielskiego<br>
Pani Małgorzata von Kuster tłumacz przysięgły języka niemieckiego
kontrola działalności Pani Małgorzaty von Kuster - tłumacza przysięgłego języka niemieckiego<br>
Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy w Skarżysku-Kamiennej.
Protokół z kontroli problemowej w Powiatowym Środowiskowym Domu Samopomocy w Skarżysku-Kamiennej. Kontrola dotyczyła oceny funkcjonowania jednostki w zakresie organizacji pracy.
Rodzinny Dom Dziecka Nr 4 w Kielcach, ul. G. Staszicowskich.
Protokół z kontroli kompleksowej w Rodzinnym Domu Dziecka Nr 4 w Kielcach, ul. G. Staszicowskich. Kontrola dotyczyła oceny standardu usług opiekuńczo-wychowawczych świadczonych na rzecz wychowanków oraz przestrzegania zasady zatrudniania w placówce wyłąc
Urząd Gminy w Górnie
Kontrola problemowa przeprowadzona w Urzędzie Gminy w Górnie w zakresie: rejestracji stanu cywilnego, prowadzenia ewidencji ludności, wydawania dowodów osobistych oraz zmiany imienia i nazwiska.
Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców
Placówka całodobowa zapewniająca opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku: Pensjonat Opiekuńczo-Rehabilitacyjny "Nasz Dom" w Kielcach.
Prootkół z kontroli doraźnej w Pensjonacie Opiekuńczo-Rehabilitacyjnym "Nasz Dom" w Kielcach. Kontrolę przeprowadzono w celu ustalenia czy właściciel Pensjonatu prowadzi nielegalną placówkę.
Urząd Gminy w Łopusznie
Protokół z kontroli problemowej przeprowadzonej w Urzędzie Gminy w Łopusznie w zakresie: Sposobu sprawowania przez Gminę dozoru nad stanem grobów i cmentarzy wojennych w latach 2010-2011 oraz Stanu utrzymania cmentarzy, kwater i mogił wojennych znajdujący
Starostwo Powiatowe we Włoszczowie
PROTOKÓŁ z przeprowadzonej w dniu 10 listopada 2011 roku
kontroli problemowej w zakresie realizacji zadań nałożonych ustawą o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego.
Gmina Pińczów ul. 3 Maja 10, 28- 400 Pińczów
Projekt nr 32/NPPDL/2010
„Przebudowa ulic: 7 Źródeł i Grodziskowej w Pińczowie”.
Gmina Miedziana Góra ul. Urzędnicza 18, 26-085 Miedziana Góra
Projekt nr 29/NPPDL/2010
„Przebudowa i budowa drogi gminnej 002138T Maciejówka – Kostomłoty I Gmina Miedziana Góra w celu poprawy bezpieczeństwa i stworzenia spójnego układu komunikacyjnego regionu
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Oleśnicy
Kontrola problemowa dotycząca realizacji świadczeń z pomocy społecznej w Gminym Ośrodku Pomocy Społecznej w Oleśnicy.
Urząd Marszałkowski
Kontrola problemowa w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego, w zakresie realizacji przepisów ustawy z dnia 28 października 2002 r. o przewozie drogowym towarów niebezpiecznych
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mniowie
Protokół z kontroli problemowej w zakresie eksploatacji Systemu Informatycznego dedykowanego dla Jednostek Organizacyjnych Pomocy Społecznej przeprowadzonej w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Mniowie w dniu 01-11-2011 r.
Ośrodek Pomocy Społecznej w Ćmielowie
Kontrola problemowa dotycząca realizacji świadczeń z pomocy społecznej w Ośrodku Pomocy Społecznej w Ćmielowie.