Biuletyn Informacji Publicznej

www.kielce.uw.gov.pl

Kontrole prowadzone przez Świętokrzyski Urząd Wojewódzki

Podmiot kontrolowany Data rozpoczęcia
Data zakończenia
Rodzaj i zakres kontroli Wydział kontrolujący
Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego
Sprawozdanie z kontroli - ocena realizacji zadań wykonywanych w zakresie prowadzenia rejestru przedsiębiorców prowadzących kursy dokształcające dla kierowców wykonujących przewóz towarów niebezpiecznych.
Wydział Infrastruktury i Rozwoju
Kontrole Tłumaczy Przysięgłych
Wystąpienia pokontrolne oraz protokoły z kontroli 3 Tłumaczy Przysięgłych
Świętokrzyskie Stowarzyszenie Przewoźników Drogowych w Kielcach
Protokół z kontroli - dotyczy oceny sposobu prowadzenia nauczania.
Wydział Infrastruktury i Rozwoju
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Solcu-Zdroju
Kontrola problemowa - funkcjonowanie Systeu Informatycznego dla JOPS w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Solcu-Zdroju
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
3 jednostki samorządu terytorialnego
Informacja z przeprowadzonych kontroli w miesiącu lutym 2007r.
Wydział Finansów i Budżetu
Rodzinny Dom Dziecka Nr 2 w Kielcach
Protokół z kontroli przeprowadzonej w Rodzinnym Domu Dziecka Nr 2 w Kielcach dot. standardów usług. Ocena placówki, ocena przygotowania placówki opiekuńczo-wychowawczej
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Dom Pomocy Społecznej w Starachowicach
Kontrola dot. sprawdzenia w jaki sposób sprawowana jest bezpośrednia opieka nad mieszkańcem Domu Pomocy Społecznej w Starachowicach.
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Powiatowy Urząd Pracy w Jędrzejowie
Kontrola problemowa w Powiatowym Urzędzie Pracy w Jędrzejowie
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Wielofunkcyjna Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w Nieskurzowie Nowym
Zalecenia pokontrolne dla Wielofunkcyjnej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Nieskurzowie Nowym
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Jednostki samorządu terytorialnego
Sprawozdanie z realizacji zadań w 2006r.
Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bodzentynie
Zalecenia pokontrolne dotyczące funkcjonowania Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bodzentynie
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
4 jednostki samorządu terytorialnego
Informacja z przeprowadzonych kontroli w miesiącu styczniu 2007r.
Wydział Finansów i Budżetu
7 jednostek kontrolowanych
Kontrole przeprowadzone przez Wydział Zarządzania Funduszami
Europejskimi w 2007 roku
Ośrodek Pomocy Społecznej w Samborcu
Kontrola problemowa
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Tłumacz przysięgły języka rosyjskiego Pani Czesława Grudzień
Działalność tłumacza przysięgłego w zakresie prawidłowości i rzetelności
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sitkówce-Nowinach
Kontrola problemowa
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Powiatowy Urząd Pracy we Włoszczowie
Kontrola problemowa w Powiatowym Urzędzie Pracy we Włoszczowie
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Protokoły i sprawozdania z kontroli zewnętrznych
Realizacja z wykonywanych kontroli
29 jednostek kontrolowanych
Wykaz kontroli przeprowadzonych w 2006r. przez Wydział Zarządzania Funduszami Europejskimi w związku z realizacją ZPORR w województwie świętokrzyskim
Świętokrzyski Urząd Wojewódzki oraz organy i jednostki organizacyjne podległe, podporządkowane i nadzorowane przez Wojewodę Świętokrzyskiego
Zarządzenie dot. kontroli w Świętokrzyskim Urzędzie Wojewódzkim oraz kontroli organów i jednostek organizacyjnych podległych, podporządkowanych i nadzorowanych przez Wojewodę Świętokrzyskiego
Wojewoda, Wicewojewoda
75 jednostek kontrolowanych
Realizacja kontroli zewnętrznych
Wydział Infrastruktury i Rozwoju
Komórki organizacyjne Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego
Sprawozdanie z wykonania kontroli wewnętrznych w Świętokrzyskim Urzędzie Wojewódzkim
Wydział Organizacji i Kadr
49 jednostek kontrolowanych
Wykaz kontroli przeprowadzonych w 2005r. przez Biuro Zarządzania Funduszami Europejskimi w związku z realizacją ZPORR w województwie świętokrzyskim
Szpital Powiatowy w Chmielniku, Świętokrzyskie Centrum Matki i Noworodka w Kielcach, ZOZ w Busku Zdroju, ZOZ w Jedrzejowie, SP ZOZ w Kazimierzy Wielkiej, SP ZOZ w Konskich, SP ZOZ w Opatowie, ZOZ w Ostrowcu Św., ZOZ w Pińczowie, SP ZOZ w Sandomierzu, ZOZ w Skarżysku-Kam., PZOZ w Starachowicach, SP ZOZ w Staszowie, ZOZ we Włoszczowie.
Informacja Oddziału Kontroli Finansowej w zakresie kontroli przeprowadzonych w miesiącu styczniu 2008r.
Wydział Finansów i Budżetu
Urząd Gminy Obrazów
Kontrola problemowa w Urzędzie Gminy w Obrazowie w zakresie:
1. organizacji przyjmowania oraz sposobu załatwiania skarg i wniosków,
2. organizacji i zakresu działania organu wykonawczego gminy (zarządzenia Wójta Gminy). <br>