Biuletyn Informacji Publicznej

www.kielce.uw.gov.pl

Kontrole prowadzone przez Świętokrzyski Urząd Wojewódzki

Podmiot kontrolowany Data rozpoczęcia
Data zakończenia
Rodzaj i zakres kontroli Wydział kontrolujący
Kontrole realizacji zadań obrony cywilnej realizowanych przez urzędy gmin (luty-marzec)
Prawidłowość wykonania dokumentacji zapewnienia funkcjonowania publicznych urządzeń zaopatrzenia w wodę oraz zabezpieczenie ujęć i sztucznych krytych zbiorników wody pitnej.
Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
Pani Jolanta Majkowska tłumacz przysięgły języka niemieckiego
Kontrola działalności Pani Jolanty Majkowskiej tłumacza przysięgłego języka niemieckiego
Urząd Gminy w Mniowie
Kontrola w Urzędzie Gminy w Mniowie w zakresie:<br>
- organizacji przyjmowania oraz sposobu załatwiania skarg
i wniosków,<br>
- przestrzegania przez radnych gminy oraz służby Wójta Gminy - obowiązku składania oświadczeń o swoim
Urząd Gminy w Miedzianej Górze
Kontrola w Urzędzie Gminy w Miedzianej Górze w zakresie: <br>
- organizacji przyjmowania oraz sposobu załatwiania skarg
i wniosków, <br>
- przestrzegania przez radnych gminy oraz służby Wójta Gminy - obowiązku składania oświadc
P.P.H.U. „SUBOR” ul. Towarowa 40, 28-200 Staszów
Wystąpienie pokontrolne z kontroli P.P.H.U. „SUBOR” ul. Towarowa 40, 28-200 Staszów przeprowadzonej w dniu 2008-03-07.
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Starostwo Powiatowe w Pińczowie ul. Zacisze 5 (Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami, ul. Złota 7), 28-400 Pińczów
W zakresie prawidłowości gospodarowania zasobem nieruchomości Skarbu Państwa.
Wydział Infrastruktury i Rozwoju
Świętokrzyski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Kielcach, Komenda Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Końskich, Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska.
Informacja Oddziału Kontroli Finansowej w zakresie kontroli przeprowadzonych w miesiącu lutym 2008r.
Wydział Finansów i Budżetu
Urząd Gminy w Piekoszowie
Kontrola w Urzędzie Gminy w Piekoszowie w zakresie: <br>
- organizacji przyjmowania oraz sposobu załatwiania skarg
i wniosków,<br>
- przestrzegania przez radnych gminy oraz służby Wójta Gminy - obowiązku składania oświadczeń o
Urząd Miasta i Gminy Małogoszcz
Kontrola w Urzędzie Miasta i Gminy Małogoszcz w zakresie: <br>
- organizacji przyjmowania oraz sposobu załatwiania skarg i wniosków, <br>
- przestrzegania przez radnych gminy oraz służby Burmistrza Miasta i Gminy obowiązku składania
Pani Maria Szura tłumacz przysięgły języka hiszpańskiego
Kontrola działalności Pani Marii Szura tłumacza przysięgłego języka hiszpańskiego
Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Kielcach
Kontrola w Wojewódzkim Inspektoracie Weterynarii w Kielcach w zakresie:<br>
• trybu przyjmowania, sposobu rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków wpływających do Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii w Kielcach w 2007 i 2008 roku,<br&g
Pani Marlena Kurczyńska-Cała tłumacz przysięgły języka niemieckiego
Kontrola działalności Pani Marleny Kurczyńskiej-Cała tłumacza przysięgłego języka niemieckiego
Urząd Miasta i Gminy Stąporków
Kontrola w Urzędzie Miasta i Gminy Stąporków w zakresie:<br>
- organizacji przyjmowania oraz sposobu załatwiania skarg
i wniosków, <br>
- przestrzegania przez radnych gminy oraz służby Burmistrza Miasta i Gminy obowiązku skład
Urząd Gminy w Bliżynie
Kontrola w Urzędzie Gminy w Bliżynie w zakresie:<br>
- organizacji przyjmowania oraz sposobu załatwiania skarg
i wniosków, <br>
- przestrzegania przez radnych gminy oraz służby Wójta Gminy obowiązku składania oświadczeń o swoim
Szpital Powiatowy w Chmielniku, Świętokrzyskie Centrum Matki i Noworodka w Kielcach,ZOZ w Busku Zdroju, ZOZ w Jedrzejowie, SP ZOZ w Kazimierzy Wielkiej, SP ZOZ w Końskich, SP ZOZ w Opatowie, ZOZ w Ostrowcu Św., ZOZ w Pińczowie, SP ZOZ w Sandomierzu, ZOZ w Skarżysku-Kam., PZOZ w Starachowicach, SP ZOZ w Staszowie, ZOZ we Włoszczowie.
Informacja Oddziału Kontroli Finansowej w zakresie kontroli przeprowadzonych w miesiącu styczniu 2008r.
Wydział Finansów i Budżetu
Pani Elżbieta Niemczyn tłumacz przysięgły języka niemieckiego
Kontrola działalności Pani Elżbiety Niemczyn tłumacza przysięgłego języka niemieckiego
Pani Nina Kacperczyk tłumacz przysięgły języka angielskiego
Kontrola działalności Pani Niny Kacperczyk tłumacza przysięgłego języka angielskiego
Starostwo Powiatowe w Staszowie, Starostwo Powiatowe w Pinczowie, Starostwo Powiatowe w Skarżysku Kamiennej, Świętokrzyskie Centrum Onkologii, Wojewódzki Szpital Zespolony, Zakład Obsługi i Informatyki ŚUW, Wojewódzki Inspektorat Jakosci Handlowej Artykułów Rolno Spożywczych w Kielcach.
Informacja Oddziału Kontroli Finansowej w zakresie kontroli przeprowadzonych w miesiącu grudniu 2007r.
Wydział Finansów i Budżetu
Zakład Cukierniczy "BANATKIEWICZ" Z.P.Chr. Janusz i Andrzej Banatkiewicz Spółka Jawna w Kielcach
Kontrola dotyczy oceny realizacji obowiązku pracodawcy dotyczącego zapewnienia odpowiednich warunków w zakładach pracy chronionej.
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Urząd Gminy w Sadowiu
Kontrola w Urzędzie Gminy w Sadowiu w zakresie:<br>
- organizacji przyjmowania oraz sposobu załatwiania skarg
i wniosków,<br>
- przestrzegania przez radnych gminy oraz służby Wójta Gminy - obowiązku składania oświadczeń o swoim
Urząd Gminy w Iwaniskach
Kontrola w Urzędzie Gminy w Iwaniskach w zakresie: <br>
- organizacji przyjmowania oraz sposobu załatwiania skarg
i wniosków, <br>
- przestrzegania przez radnych gminy oraz służby Wójta Gminy - obowiązku składania oświadczeń o
Powiatowy Urząd Pracy w Kielcach przy ul. Kolberga 4
Kontrola realizacji zadań przez Powiatowy Urząd Pracy w Kielcach w zakresie prawidłowości prowadzenia postępowań administracyjnych
w sprawach wynikających z przepisów ustawy, prawidłowości przyznawania bezrobotnym środków na podjęcie działalności go
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Urząd Miasta i Gminy Zawichost
Kontrola w Urzędzie Miasta i Gminy Zawichost w zakresie:<br>
- organizacji przyjmowania oraz sposobu załatwiania skarg i wniosków, <br>
- przestrzegania przez radnych gminy oraz służby Burmistrza Miasta i Gminy - obowiązku składania
Urząd Gminy w Baćkowicach
Kontrola w Urzędzie Gminy w Baćkowicach w zakresie :<br>
- organizacji przyjmowania oraz sposobu załatwiania skarg
i wniosków,<br>
- przestrzegania przez radnych gminy oraz służby Wójta Gminy - obowiązku składania oświadczeń o
"KOBEX"Export-Import Zakład Pracy Chronionej Roman Łęcki, Marek Łęcki Spółka Jawna
Zalecenie pokontrolne dotyczące właściwej realizacji zadań ustawowych. Dotyczy: "KOBEX"Export-Import Zakład Pracy Chronionej Roman Łęcki, Marek Łęcki Spółka Jawna
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Starostwo Powiatowe w Starachowicach, Starostwo Powiatowe w Opatowie, Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Ostrowcu Świętokrzyskim, Wojewódzka Komenda Panstwowej Straży Pożarnej w Kielcach.
Informacja Oddziału Kontroli Finansowej w zakresie kontroli przeprowadzonych w miesiącu listopadzie 2007r.
Wydział Finansów i Budżetu
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska
Kontrola w Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony Środowiska w Kielcach w zakresie:<br>
• trybu przyjmowania, sposobu rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków wpływających do Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Kielcach w 2006 i 2
Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków Kielcach
Kontrola Wojewódzkim Urzędzie Ochrony Zabytków Kielcach w zakresie:<br>
• trybu przyjmowania, sposobu rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków wpływających do Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Kielcach w okresie 2007 roku,<br>
Ośrodek Adopcyjno-Opiekuńczy ul. Mickiewicza 10
Kontrola problemowa z działalności Ośrodka Adopcyjno-Opiekuńczego w Kielcach ul. Mickiewicza 10
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Dom Pomocy Społecznej im. Sue Ryder w Pierzchnicy
Kontrola w zakresie funkcjonowania jakości świadczonych usług w Domu Pomocy Społecznej im. Sue Ryder w Pierzchnicy.
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia