Biuletyn Informacji Publicznej

www.kielce.uw.gov.pl

Rejestr zmian

Aktualnie znajdujesz się na:
Data dokonania zmian (dd-mm-yyyy)
Data Redaktor Akcja Zmiana
25.02.2020 09:57 Kamil Bąk
publikacja
Załącznik: wynik naboru
Kategoria: Praca w ŚUW
25.02.2020 09:57 Kamil Bąk
modyfikacja
Kategoria: Praca w ŚUW
25.02.2020 09:57 Kamil Bąk
skasowanie
Dokument: inspektor wojewódzki w WPNiK (na zastępstwo)
Kategoria: Praca w ŚUW
25.02.2020 09:57 Kamil Bąk
publikacja
Załącznik: wynik naboru
Kategoria: Praca w ŚUW
25.02.2020 09:05 Kamil Bąk
publikacja
Załącznik: wynik naboru
Kategoria: Praca w ŚUW
25.02.2020 09:05 Kamil Bąk
modyfikacja
Kategoria: Praca w ŚUW
25.02.2020 09:04 Joanna Górecka
modyfikacja
Załącznik: Procedura działania punktu potwierdzającego profile zaufanego ePUAP w ŚUW
25.02.2020 08:43 Mieczysław Szymański
Inspektor Wojewódzki
modyfikacja
25.02.2020 08:43 Mieczysław Szymański
Inspektor Wojewódzki
publikacja
25.02.2020 08:29 Mieczysław Szymański
Inspektor Wojewódzki
publikacja
25.02.2020 07:00 Robert Szczerba
publikacja
Kategoria: Ogłoszenia
25.02.2020 07:00 Robert Szczerba
publikacja
Kategoria: Ogłoszenia
25.02.2020 07:00 Robert Szczerba
publikacja
Kategoria: Ogłoszenia